Mój obraz Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Mój obraz Boga
16 grudnia 2020

Mój obraz Boga

Środa, III Tydzień Adwentu, Rok B, I

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

(Łk 7, 18b-23)


Czy miałeś kiedyś wątpliwości w wierze? Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie: czy ta wiara jest prawdziwa, czy Bóg istnieje? Jest to bardzo ważne pytanie w naszym życiu, które często wraca w momentach kryzysowych naszego życia. Warto sobie je zadawać, bo zmusza nas ono, by konfrontować się z samym sobą. To pytanie o mój obraz Boga, który noszę w swoim sercu.

Jan Chrzciciel również zadaje pytanie: kim jest Jezus. Sam znajduje się w trudnej sytuacji swojego życia – jest w więzieni, pojmany przez Heroda. Może zadaje sobie pytanie: czy warto było „przygotować drogi Panu”? Jego życie jest zagrożone. Czy zwątpił? Egzegeci próbując odpowiedzieć na to pytanie dawali dwa uzasadnienia. Pierwsze, które przychyla się do wątpliwości, które w więzieniu może mieć Jan. Drugie, które sugeruje, że owo pytanie postawione jest ze względu na swoich uczniów – chciał ich umocnić i wskazać prawdziwego Mesjasza, który nadszedł.

Czas Adwentu jest nie tylko dla nas umocnieniem, ale przede wszystkim odkryciem jedynego Zbawiciela świata – Jezusa Chrystusa. Bóg odsłania się nam, ukazuje prawdę o sobie, że jest bardzo bliski i delikatny. Przychodzi jako dzieciątko, nie jako surowy sędzia.

Jaki jest mój obraz Boga w tym czasie Adwentu? Ciągle jest wielu chrześcijan, którzy mają własną wizję Zbawcy. To wizja ich potrzeb i lęków oraz własnych wyobrażeń wynikających z niepewnej przyszłości i teraźniejszości. „Błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”, kto nie gorszy się miłością miłosierną Boga dla świata.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-