Modlitwa w obliczu śmierci Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Modlitwa w obliczu śmierci
16 maja 2020

Modlitwa w obliczu śmierci

Sobota, V Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

(J 17, 20-26)


Jednych z najtrudniejszych momentów na modlitwę jest zbliżająca się śmierć własna lub kogoś nam bliskiego. Mimo bezradności i bezsilności próbuje się wykrzesać resztki sił, by wołać i czekać na wysłuchanie. Bywa, że w takiej chwili, człowiek jest tak pewny swojej modlitwy, że „czuje” wypełnienie się jego prośby. Najtrudniej wtedy prosić o zjednoczenie się własnej woli z wolą Ojca.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy nas czym jest modlitwa i sam daje świadectwo jak się modlić w obliczy zbliżającej się śmierci. Nie potrzebuje „czuć” modlitwy, bo dla Niego jest relacją najbliższych sobie osób.

Dlatego modlitwa jest nie tylko zjednoczeniem z Ojcem, ale i całkowitym powierzeniem się. Jest więc „pamięcią o Boga” – uświadomienie sobie Jego obecności i zaufanie Mu. Ta pamięć musi być rozwijana. Św. Grzegorz z Nazjanzu stwierdza, że „trzeba przypominać sobie o Bogu częściej niż oddychamy”. Pokochać Boga bardziej niż własne życie…

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-