Modlitwa Jezusa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Modlitwa Jezusa
7 września 2021

Modlitwa Jezusa

Wtorek, XXIII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

(Łk 6, 12-19)


Nie po raz pierwszy słyszymy, że Jezus się modlił. Jak każdy religijny człowiek, jak każdy Żyd, który chciał być prawdziwym Izraelitom, wiernym Bogu przymierza z Abrachamem, Izaakime i Jakubem, także przymierzu, jakie Bóg zawarł z narodem Izraela na Synaju, gdzie Mojżesz był pośrednikiem, także Jezus wznosił Swoje modlitwy do Boga. Jednak Jezus nie tylko był człowiekiem, ale także i Bogiem, Synem Bożym. Jako Syn Boży był nieustannie złączony z Ojcem i Duchem Świętym w swojej naturze Boskiej, jako druga osoba Trójcy Przenajświętszej. Jezus chciał, aby ta Jego jedność z Ojcem i Duchem Świętym była widoczna w Jego człowieczeństwie.Tym elementem była Jego modlitwa, co sprawiało, że nie różnił się od innych religijnych ludzi.

Prawda, że Jezus się modlił nie tylko mówi o Nim, jako religijnym człowieku, że musiał być bardzo religijny skoro całą noc spędzał na modlitwie do Boga. Ta prawda o modlitwie Jezusa mówi także o Bogu. Gdyby Bóg był tylko jedną osobą, jak wierzą żydzi i muzułmanie, to wtedy Jezus, jako Bóg wcielony, nie mógłby się modlić. Nawet jeśliby Jezus, jako Bóg wcielony, prowadziłby dialog wewnętrzny sam ze sobą, jak to się czasami nam zdarza, kiedy zastanawiamy się nad ważną kwestią i musimy rozważyć różne argumenty, to jednak taki dialog nie jest modlitwą. Prawda o modlitwie Jezusa pokazuje, że Bóg nie jest jedną osobą, ale wspólnotą osób. Prawda o modlitwie Jezusa w dzisiejszej Ewangelii św. Łukasza pokazuje, że w decyzję o wyborze apostołów była zaangażowana cała Trójca Święta.

Rozszerzając prawdę o modlitwie Jezusa na naszą modlitwę do Boga, ta prawda pokazuje, że nie tylko my się angażujemy po stronie Boga, kiedy się modlimy, bo musimy myśleć o Bogu, kiedy do Niego kierujemy nasze modlitwy. Ta prawda także pokazuje, że to Bóg, jako pierwszy, angażuje się w nasze życie, bo chce być w naszym życiu obecny, dlatego daje nam natchnienie do modlitwy, zanim zaczniemy się my do Niego modlić. Ta prawda o modlitwie Jezusa pokazuje, że modlitwa nie jest relacją jednostronną, że to my się kierujemy do Boga, ale relacją obustronną, że to Bóg jako pierwszy wychodzi z inicjatywą, a nasza modlitwa jest tylko naszą odpowiedzią na tę Bożą inicjatywę. Kiedy się będziemy modlić do Boga to pamiętajmy o tym, że On już wcześniej na nas czeka.

——————————-

ks. Waldemar Śmiałek MS

——————————-