Modlitwa i wiara Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Modlitwa i wiara
1 kwietnia 2019

Modlitwa i wiara

Poniedziałek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.
Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie».
Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».
Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.
A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.
Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

(J 4, 43-54)


Czy modlisz się i Jezus wysłuchuje Twoich próśb? Jeśli tak, do czego potrzebny Ci jest Pan Bóg? A może Ty chciałbyś być bogiem i wykorzystywać Boga instrumentalnie, aby pełnić swoją wolę?

Dobrze. A co jeśli Pan Bóg nie wysłuchuje? Czy widzisz, że Bóg objawia Ci się w wydarzeniach, w historii Twojego życia? Czy wierzysz, że historia Twojego życia jest święta? Czy widzisz, że Bóg czeka na Ciebie w sytuacjach trudnych? Czy ufasz, że wszystko, co ci się przytrafia jest dobre i konieczne dla Twojego zbawienia?

Historia urzędnika jest przykładem modlitwy i wiary. Urzędnik wierzy, że jego syn zostanie uzdrowiony i prosi o to. Chrystus spełnia jego prośbę, aby objawiła się chwała Boga.

Jeśli masz wrażenie, że Bóg cię nie słucha, albo modlisz się źle, albo bez wiary. Wiara zakłada akceptację woli Boga i modlitwę o zgodność zdarzeń z wolą Boga. Wiara urzędnika jest naprawdę wielka. Oznacza zaufanie w sytuacji beznadziejnej – śmierci dziecka. Czy mamy taką wiarę?

Czy w naszej codziennej śmierci – gdy umieramy, gdy ktoś działa wbrew naszej woli, gdy cierpimy, znosimy upokorzenia – zwracamy się o życie do Boga, czy walczymy własnymi pięściami, aby zmieniać sytuacje po swojemu?

Zaufaj Bogu. Zrób Mu miejsce. Niech się pełni Jego wola. Odpocznij, pozwól mu działać. Módl się tylko o litość dla swojej duszy.

Przecież Dobry Pan wie, czego Ci potrzeba i wszystko, co konieczne będzie Ci dodane.

——————————-

Tomasz Teluk – politolog, filozof, pisarz i publicysta, mieszka w Gliwicach

——————————-