Mocniejszy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Mocniejszy
28 marca 2019

Mocniejszy

Czwartek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, I

Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.
Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza».

(Łk 11, 14-23)


Szatan może się wydawać mocarzem nie do pokonania. Każdy z nas doświadczył chyba sytuacji, z których nie było widać wyjścia. Tymczasem jest Ktoś o wiele mocniejszy od diabła. I kiedy ten Ktoś nadchodzi, piekło ponosi klęskę i musi zwrócić zdobycz – tych, którzy żyli w grzechu, ale zostali odkupieni.

Jeśli szatan jest ze sobą skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? – pyta Jezus. A przecież wiemy, że skłócanie to specjalność złego. Diabeł jest tym, który dzieli, także tych, którzy są po jego stronie. Jego królestwo nie ma szans się ostać – sam Jezus obiecał, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Nie stanie się tak ani z powodu prześladowań, ani z powodu rozleniwiających ziemskich sukcesów. Nas samych także żaden grzech, nawet jeśli bezskutecznie zmagamy się z nim całe życie, nie jest w stanie ostatecznie pokonać – o ile tylko wzywamy na pomoc Mocniejszego.

——————————-

Jakub Jałowiczor – dziennikarz „Gościa Niedzielnego” i komentator życia publicznego, mieszka w Warszawie

——————————-