Moc Boża Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Moc Boża
20 grudnia 2021

Moc Boża

Poniedziałek, IV Tydzień Adwentu, Rok C, II

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. a oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej Anioł.

(Łk 1, 26-38)


Zacznij od zrobienia tego, co konieczne; wtedy rób to, co jest możliwe; i nagle robisz niemożliwe.
(św. Franciszek z Asyżu)

Już tuż przed nami Święta Bożego Narodzenia. Liturgia Słowa prowadzi nas do Zwiastowania, które dokonało się dwa tysiące lat temu, a które dokonuje się teraz. Bóg teraz posyła do nas anioła Gabriela. Imię Gabriel znaczy moc Boża. Bóg posyła swoją moc do ciebie – człowieka niedoskonałego i grzesznego, aby w tobie dokonało się to, co stało się z Maryją.

Pełna łaski

W Maryi była tylko łaska Boga. Nie było w Niej grzechu. A w nas jest pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, egoizm… Dlatego potrzebujemy pokornie prosić: „Panie, daj mi łaskę pokory”. Taką łaskę znajdujemy u św. Faustyny, która pytała Jezusa: „Dlaczego wybrałeś mnie, taką nędzę?

Raduj się!

Anioł przyszedł do Maryi i powiedział: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. W innym tłumaczeniu pozdrowienie anioła brzmi: „raduj się”. Ten zwrot w Biblii zapowiada przyjście Zbawiciela. „Raduj się!”, bo Bóg jest z tobą! Bóg cię kocha i pragnie uczynić z tobą to samo, co uczynił z Maryją.

Jak to się stanie?

Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię”. Elżbieta, krewna Maryi, była bezpłodna, a stałą się matką. To, co było niemożliwe, stało się możliwe.
Od czego to zależy, żeby także i w naszym życiu tak się stało? Wystarczy z wiarą powiedzieć za Maryją: „Niech mi się stanie według Twego Słowa!

Kiedy z wiarą będziemy wołać: przyjdź Duchu Święty! To On przyjdzie i niemożliwe będzie czynił możliwym.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "