Misja skończona Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Misja skończona
15 stycznia 2023

Misja skończona

Niedziela, II Tydzień zwykły, Rok A, I

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

(J 1, 29-34)


Jan Chrzciciel ma świadomość, że Jego misja dobiega końca, bo na horyzoncie pojawia się Ten, którego nauczanie zapowiadało i zapraszało ludzkie serca do nawrócenia. To Jezus z Nazaretu , określony przez Proroka: „Barankiem Bożym”. W tej nazwie ukryta jest cała Misja Chrystusa, do której Bóg Go powołał. Wszystko co do tej pory zostało w Biblii powiedziane o Baranku, do końca zrealizuje się w życiu Chrystusa.

Baranek Boży

Jezus nazwany został: „Barankiem”. Słowo to nawiązuje do Sługi Jahwe, niemego jak baranek, prowadzonego na rzeź. Słowo aramejskie może oznaczać równocześnie: dziecko, sługę, baranka. W Apokalipsie; „Król Królów”, zwycięzca nad wszystkimi wrogami, nazywany jest Barankiem. Mamy także wizję baranka paschalnego, którego krew ocala Izraela. Baranek jest zwierzęciem przeznaczony na codzienną ofiarę ekspiacji, komunii, którą składano w świątyni. Jezus zapowiada nową świątynię, którą On sam będzie. Nowy Baranek Paschalny stanie dla nas wszystkich pojednaniem z Ojcem i komunią z Nim. Jego krew przelana na krzyżu nie tylko obmyje nas z grzechów, ale uzdolni nas do jedności z braćmi. Jest to zaproszenie do absolutnego uwierzenia, że przychodzi do nas Zbawiciel.

Nowe życie

Jan widzi w momencie chrztu w Jordanie, gdy na Jezusa wstępuję Duch Święty. To zapowiada nową rzeczywistość. Nowy Chrzest, w którym ludzie wierzący będą otrzymywali tę sama naturę, którą ma Jezus. Chrzest nie ku nawróceniu, ale chrzest z wody i Ducha Świętego, który będzie nas czynił dziećmi Bożymi. Dziećmi, które będą zaproszone, aby w tym świecie, żyć jak Jezus i głosić Królestwo Boże.

Prosimy Ciebie Panie, abyśmy tak jak Jan Chrzciciel z wielką radością i gorliwością wyglądali Ciebie, ponieważ każde spotkanie z Tobą jest dla nas miejscem przemiany i nowego życia.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "