MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ
23 lutego 2020

MIŁUJCIE WASZYCH NIEPRZYJACIÓŁ

VII Niedziela zwykła, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

(Mt 5, 38-48)


Słuchając dzisiejszej Ewangelii trzeba pamiętać o słowach Jezusa ze wcześniejszej części Kazania na górze, w których zapewniał, że nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić. Tak więc również dzisiejsze zestawienie „Oko za oko i ząb za ząb” oraz „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” nie jest przeciwstawieniem, ale ukazaniem pełni ofiarowanego przez Boga Prawa.

Tak zwane prawo talionu, znane m.in. z Kodeksu Hammurabiego, stanowiło znaczne złagodzenie zwyczajów starożytnych. Opis postępowania Lamecha, który gotowy był zabić dziecko, które zrobi mu siniec (Rdz 4, 23) pokazuje jak bardzo zapalczywy może być człowiek w bronieniu siebie. Kiedy rozpalają się nasze emocje zdarza nam się wymierzać karę nieproporcjonalną do zaciągniętej przez naszego krzywdziciela winy. Prawo talionu nakazywało ograniczyć karę, która miała odtąd być adekwatna do krzywdy. Chodziło więc o to, by domaganie się sprawiedliwości nie stało się usprawiedliwieniem wyrządzania zła.

Prawo zakazujące karać ponad miarę może stać się celem samym w sobie. Tak, jak w przypadku wcześniejszych przykazań, o których słyszeliśmy tydzień temu (nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj, itd.) człowiek może skupić się na tym, by zachować przepis prawa jednocześnie ciągle wpatrując się w grzech. Żyjąc w takiej mentalności w naszych relacjach nie będziemy szukali dobra, ale swoiście rozumianej sprawiedliwości, w której najważniejsze jest, żeby nic nie stracić. Tymczasem Jezus zaprasza uczniów, by wpatrywali się w Boga. Bóg jest sprawiedliwy, ale Jego sprawiedliwość objawia się najpełniej w wydarzeniu paschalnym: śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Bóg kocha nie tylko dobrych, ale również niesprawiedliwych. W relacji do nas nie zadowala Go dochodzenie swoich praw. Sprawia, że „słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”. Kocha dlatego, że jest miłością. W przedziwny sposób taka miłość nas ocala.

Właśnie w wydarzeniu paschalnym w pełni okazała się cała moc prawa talionu. Jezus, jako jedyny, który nigdy nie popełnił grzechu nie zasłużył na żadną karę. Nie należała Mu się więc kara śmierci, która zgodnie z przykazaniem przekazanym Adamowi w raju była zapłatą za grzech (Rdz 2, 16-17). Jednak śmierć uderzyła Jezusa, odbierając życie niewinnemu. Sama śmierć stała się winna. Dokonała niesprawiedliwości i musiała ponieść karę, a kara ta musiała być równoważna do zaciągniętej winy. Śmierć musiała ponieść śmierć. Człowiek został wyzwolony z jej jarzma. Wpatrując się w to misterium zbawiennej dla człowieka śmierci Jezusa św. Paweł wołał z radością: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa (1 Kor 15, 55-57).

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "