Miłość wywyższona na krzyżu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Miłość wywyższona na krzyżu
14 września 2019

Miłość wywyższona na krzyżu

Sobota, XXIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

(J 3, 13-17)


Dlaczego krzyż
uśmiech
rana głęboka
Widzisz
to takie proste
kiedy się kocha.”
ks. Jan Twardowski

Początki dzisiejszej uroczystości, związane są z odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku Jego czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 14 września, w Kościele obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego.

W dzisiejszą uroczystość wpatrujemy się w krzyż, który jest znakiem rozpoznawalnym chrześcijan w świecie. Czcimy drzewo krzyża na którym zawisło Zbawienie świata. Dzisiejsza liturgia słowa łączy w sobie dwa wywyższenia: pierwsze, pochodzące ze Starego Testamentu, i nawiązujące do pielgrzymki narodu wybranego przez pustynię do ziemi obiecanej; drugie, nawiązujące do słów Chrystusa o potrzebie wywyższenia Go na krzyżu, aby każdy, przez wiarę, mógł dostąpić życia wiecznego.

Nie ma większego znaku miłości Boga do człowieka jak Jego krzyż, cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Krzyż, który jest znakiem hańby, porażki, śmierci, przegranej, przez wywyższenie Jezusa na Golgocie staje się znakiem Jego zwycięstwa. To co dla nas, wydaje się klęską, jest w oczach Bożych zwycięstwem Miłości, która oddaj się za każdego z nas.

Idź dziś za tą Miłością i wpatruj się w chwalebnego Jezusa, wywyższonego na krzyżu. Ten krzyż to znak miłości. Czy chcesz taką miłość?

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "