Miłość rodzi życie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Miłość rodzi życie
4 października 2021

Miłość rodzi życie

Poniedziałek, XXVII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»
On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!»

(Łk 10, 25-37)


„Zacznij pełnić wolę Bożą”! Czym jest Jego wola? Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 2822 przypomina:Wolą naszego Ojca jest, “by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 4). “On jest cierpliwy… chce bowiem wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2 P 3, 9) (Por. Mt 18, 14). Jego przykazaniem, streszczającym wszystkie inne i wyrażającym całą Jego wolę, jest,”abyśmy się wzajemnie miłowali, jak On nas umiłował” (J 13, 34)

Dzisiejsza Ewangelia daje nam konkret związany z realizacją Jego woli. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. Miłość rodzi życie, nie tylko to ziemskie, ale przede wszystkim to niebieskie. Zatem kochać to pełnić wolę Ojca. Bez miłości człowiek nie tylko umiera, ale pozwala innym na śmierć. Tak też dokonuje się w historii tego, który schodził z Jeruzalem do Jerycha. To droga w dół: z Domu Boga do największej depresji świata (Jerycho jest jedną z najniżej położonych miejscowości na świecie: 270 mp.p.m.). Tak wygląda życie człowieka, który zszedł z drogi Boga a pełni własną wolę: pół umarły, prawie bez życia. Nikt nie chce pomóc, bo każdy zajęty swoimi ranami. Miłosiernym Samarytaninem stał się sam Bóg. Stał się naszym bliźnim,aby nas obdarzyć miłością i nas jej nauczyć.

Żyć miłością – to droga wiodąca do Nieba, to pełnienie woli Boga, któremu zależy na nas. KKK 2826: Dzięki modlitwie jesteśmy w stanie “rozpoznać, jaka jest wola Boża” (Rz 12, 2; Ef 5,17), i osiągnąć “wytrwałość” do jej wypełniania (Hbr 10, 36). Jezus poucza nas, że do Królestwa niebieskiego nie wchodzi się przez wielomówstwo, lecz “spełniając wolę… Ojca, który jest w niebie” (Mt 7, 21).

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-