Miłość przemienia nasze życie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Miłość przemienia nasze życie
3 stycznia 2020

Miłość przemienia nasze życie

Piątek, I Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Rok A, II

Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezusa

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

(J 1, 29-34)


Liturgia słowa bardzo szybko prowadzi nas od narodzenia Jezusa do Jego publicznej działalności. Ewangelia pokazuje nam Jana, który rozpoznaje i przedstawia Jezusa. Syn Boży nie tylko stał się podobny do nas, ale chce uczynić nas podobnymi do siebie. Nie tylko stał się człowiekiem, ale chce byśmy się stali dziećmi Bożymi. Z jednej strony Jezus przyjmuje naszą naturę, z drugiej dzieli się Duchem Świętym, który daje nam udział w naturze Boga.

Bardzo charakterystyczne w dzisiejszej Ewangelii jest dwukrotne wyznanie św. Jana Chrzciciela: Ja Go wcześniej nie znałem. Mimo, iż Jan był bliskim krewnym Jezusa i z pewnością znali się wcześniej to znak gołębicy wskazał mu na tajemnicę, której wcześniej nie był świadomy. Rozpoznanie Mesjasza sprawia mu ogromną radość, którą chce dzielić się z innymi. Utkwienie wzroku w Jezusie, kontemplowanie tajemnicy Boga-Człowieka nie jest bowiem jedynie zdziwieniem odnośnie drogi, którą Bóg obrał by uratować człowieka. Rozpoznanie Jezusa nas zbawia.

Bardzo pięknie o tej tajemnicy pisze św. Jan w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Dzieli on ludzi na wierzących, którzy rozpoznali Jezusa i ślepców, którzy należą do świata. Nie znają oni Mesjasza i nie rozumieją życia wierzących. Rozpoznanie w Jezusie zbawiciela pozwala nam doświadczyć uświęcenia: Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty (1 J 3,3). Pokładać nadzieję oznacza zobaczyć w Jezusie kres swojej drogi. To doświadczenie podobne do tego, które stało się udziałem syna marnotrawnego (Łk 15). Doświadczywszy życiowej porażki i upokorzenia zagubiony syn przypomniał sobie miłość ojca i ta myśl stała się dla niego przewodniczką na drodze do domu. Pokładać nadzieję w Jezusie oznacza przechodzić przez życie wpatrując się w Niego, spodziewając się Jego miłości. Za każdym razem kiedy nasze niedojrzałe i głupie wybory doprowadzą nas na skraj przepaści właśnie to spojrzenie pomaga nam odnaleźć drogę do domu. W swoim Liście św. Jan pisze, że pokładanie nadziei w Jezusie sprawia, że się „uświęcamy”. Owego „uświęcania się” nie rozumie jednak jako powstrzymywania się od grzechu, ale jako czerpanie ze świętości Jezusa. To nie asceza lecz miłość przemienia nasze życie. Miłość jest ciągłym dawaniem się dokonującym się między Ojcem i Synem w Duchu Świętym i przez miłość my sami jesteśmy obdarowywani życiem Bożym.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-