Miłość nieprzyjaciół Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Miłość nieprzyjaciół
27 lutego 2021

Miłość nieprzyjaciół

Sobota, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

(Mt 5, 43-48)


Kazanie na Górze, nie jest żadnym prawem, a jest obietnicą, którą Bóg chce wypełnić w nas!

Przebaczenie

Jezus obiecuje, że możemy żyć przebaczeniem.


Żydowski pisarz Elie Wiesel, zdobywca Pokojowej Nagrody Nobla, który jako jedyny z rodziny przeżył obóz Auschwitz, po wojnie przez całe lata jedynym celem jego życia było dochodzenie sprawiedliwości. „Jak mogło dojść do takich okropieństw? Jak mogło!” Tak wyglądało jego życie. Każdego dnia kładł się spać i budził w piekle. Nie miał pokoju dla swojej duszy. Pewnego dnia spotkał rabina, który powiedział mu: „Synu, dopóki nie przebaczysz, nie przestaniesz być więźniem Auschwitz”. Te słowa odmieniły Jego serce na zawsze.

Przebaczenie nie tyle jest potrzebne drugiemu ile nam. Przebaczenie nie jest dziełem człowieka, bo przebaczyć oznacza wyprowadzić życie ze śmierci, a to może uczynić tylko Chrystus.

Miłość nieprzyjaciół

W tej Ewangelii Jezus w swojej obietnicy idzie dalej, bo mówi rzecz o wiele poważniejszą: że będę kochał nieprzyjaciół.
To słowo nie jest żadnym wezwaniem do moralizmu: żeby się strać i wysilać…

Kochanie nieprzyjaciół nie jest miłością naturalną, w której mężczyzna kocha kobietę lub matka kocha swoje dziecko. Kochanie wroga, nieprzyjaciela bardziej niż siebie samego, przekracza nasze możliwości.

Duch Święty, może uzdolnić do kochania drugiego człowieka takim, jakim jest. Mówi św. Jan: „po tym poznajemy, że w nas trwa: po Duchu, którego nam dał”, tzn. po tym, że odnajdujemy w sobie tę postawę miłości do naszych nieprzyjaciół.

Pochodząca z pierwszych wieków apoktyficzna Ewangelia mówi, że w dniu, w którym zobaczysz w swoim sercu miłość do nieprzyjaciela, to wtedy zabij cielca, sproś przyjaciół i raduj się, bo jesteś w Królestwie Bożym. Kochać nieprzyjaciół, to jest główna cecha duchowości chrześcijańskiej.

Abba Mateos

Pewien brat odwiedził abba Matoesa i zapytał go: „Jak to mnisi ze Sketis wypełnili więcej, niż nakazuje Pismo, miłując nieprzyjaciół bardziej niż siebie samych?” W odpowiedzi usłyszał: „Ja jeszcze nawet tego, który mnie kocha, nie kocham jak siebie samego”. Czy mogę mówić o faktach z mojego życia świadczących o tym, że: „kocham moich nieprzyjaciół, czynię dobrze tym, którzy mnie nienawidzą… Modlę się za tych, którzy mnie prześladują. Jestem miłosierny, tak jak miłosierny jest nasz Ojciec?”

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-