Miłość Mistrza Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Miłość Mistrza
21 września 2022

Miłość Mistrza

Środa, XXV Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”
On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

(Mt 9, 9-13)


Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” to powiedzenie proroka Ozeasza Jezus wykorzystuje, aby wskazać faryzeuszom brak otwartości na to, co jest sercem religii, czyli Miłość Boga, która jest miłosierną Miłością. Faryzeusze myśleli, że jak odsuną się od grzeszników to wystarczy, aby odsunąć się od samego grzechu. W swoim legalistycznym zaślepieniu myśleli, że są tak sprawiedliwi, że grzech ich nie dotyczy.

Jezus, mówiąc: „Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”, przypomina nam tę prostą prawdę, że wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej Miłości, gdyż tylko Ona może nas uwolnić od grzechu, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nawet jeśli w danym momencie nie popełniamy grzechu, to jednak skłonność do grzechu jest w nas do końca życia i do końca życia człowiek musi się z nią zmagać. Nikt nie jest tak święty, aby był wolny od tej skłonności. Wielcy święci, jak np. św. Franciszek z Asyżu, uważali się za wielkich grzeszników, choć żyli święcie, to ciągle uważali się za największych grzeszników. Oni widzieli, że cała ich świętość pochodzi od Boga i jest dziełem Jego Miłosiernej Miłości. Natomiast to, co oni mogli czynić bez Boga to był tylko grzeszyć.

Wsłuchajmy się w słowa Jezusa: „Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy «Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary».

——————————-

Waldemar Śmiałek MS

——————————-