Miłość i troska Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Miłość i troska
14 sierpnia 2019

Miłość i troska

Środa, XIX Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».

(Mt 18, 15-20)


Dzisiejsza Ewangelia, to historia grzesznika, na którego grzech musisz reagować. Zauważanie zła i upominanie jest formą miłosierdzia wobec naszych braci. Jeżeli to upominanie jest motywowane miłością i troską o zbawienie innych.

Taką postawę pięknie pokazuje nam Maryja w swoim objawieniu w La Salette. Przychodzi nas upominać, pokazywać zło i grzechy. Ale jej upominanie jest motywowane miłością i troską o nas, czyli jej dzieci, troską o nasze zbawienie i życie z Jej Synem.

Dzisiaj w Liturgii Kościoła wspominamy postać św. Maksymiliana Kolbe – kapłana i męczennika. Jego działalność apostolska była motywowana dobrem drugiego człowieka i jego zbawienia. Jednak najważniejszą jego misją była śmierć za innego więźnia w obozie koncentracyjnym. I to jest kierunek do odczytania dzisiejszej Ewangelii. Niech u podstaw tego co czynisz, będzie zawsze dobro drugiego człowieka.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-