Miłość Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Miłość Boga
14 września 2021

Miłość Boga

Wtorek, XXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Jezus powiedział do Nikodema:
«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

(J 3, 13-17)


Ktoś wyliczył, że fragment dzisiejszej Ewangelii mówiący o Bożej miłości (J 3,16) jest jednym z najczęściej cytowanych zdań z Biblii. Być może dzieje się tak dlatego, że stanowi on streszczenie całego Pisma Świętego. W jednym zdaniu została zawarta opowieść całej historii zbawienia świata. Historia ta opiera się na trzech fundamentach:

1. Bóg umiłował świat…
Bóg, który sam jest Miłością, ukochał człowieka, czyli podzielił się z nim samym sobą. W ten sposób człowiek ma w pewien sposób udział boskiej naturze, posiada godność dziecka Bożego. Grzeszność człowieka nie sprawia, że Bóg przestaje go kochać.

2. Bóg dał swego Jednorodzonego Syna…
Bogu spodobało się zbawić człowieka za sprawą swojego Syna. Mógł to zrobić w zupełnie inny sposób, ale wybrał posłanie swojego Syna. Pójście za Nim i uznanie Go za swojego Zbawiciela jest zatem wypełnianiem woli Boga, przyjęciem daru Ojca.

3. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne…
Jestem przeznaczony do życia, a nie do śmierci. Wolą Boga jest abym żył i to na wieki. Wiara prowadzi do życia. Nie jest ona ograniczeniem, a perspektywą na całą wieczność. Kto wierzy żyje.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia
08
PAŹ
Rekolekcje ze św. Andrzejem Bobolą

CENTRUM POJEDNANIA LA SALETTE zaprasza na Rekolekcje ze św.... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:00

22
PAŹ
Pojednanie z kryzysem wieku średniego

Sesja "Pojednanie z kryzysem wieku średniego" prowadzona jest w... czytaj więcej

dla osób powyżej 35 roku życia

Godzina rozpoczęcia 18:00

22
PAŹ
Rekolekcje o spowiedzi i ze spowiedzią generalną

Zapraszamy na: REKOLEKCJE – o spowiedzi i przygotowujące do... czytaj więcej

Godzina rozpoczęcia 18:45

„Jeśli pragniesz znaleźć spoczynek na tym i przyszłym świecie, to powtarzaj sobie przy każdej okazji: Kim jestem? I nie sądź nikogo.”
(Ojcowie Pustyni)

 

 
"