Mieć życie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Mieć życie
26 marca 2020

Mieć życie

Czwartek, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Jezus powiedział do Żydów:
«Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe.
Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.
Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał.
Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?
Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»

(J 5, 31-47)


Lęk o zdrowie i zachowanie życia rozlały się w ostatnich tygodniach po całej kuli ziemskiej. Aby go zniwelować ludzie gotowi są do bardzo wielu wyrzeczeń. Do sporej ich części są po prostu zmuszani przez zaistniałe okoliczności, które determinują rządzących, by wprowadzać restrykcyjne decyzje i zakazy. Tak, chcemy żyć, bo życie jest (z ziemskich) najwyższą wartością.

W kontekście obecnej sytuacji na świecie i w Polsce centrum Dobrej Nowiny dzisiejszej Ewangelii są słowa Jezusa wypowiedziane do jego rodaków: „A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie.” Te słowa są również dla mnie – tu i teraz i na resztę moich dni.

Jezus uczy nas dziś, że życie, to nie zdobywanie wiedzy i pragnienie chwały u ludzi. Życie jest szukaniem Jezusa, przede wszystkim, w pismach Starego Testamentu i szukanie miłości Boga.

My chcemy mieć życie ziemskie – możliwie jak najdłużej, w dobrej kondycji, w dostatku i pokoju. I może te pragnienia i prośby – mniej lub bardziej jasno formułowane – powodują, że daje jakieś znaki przynależności do Kościoła. Mamy zawsze pełne prawo prosić Boga, byśmy długo żyli i by nam się dobrze powodziło. Ale wiemy, że życie, które obiecuje nam Jezus nie zawęża się do teraźniejszości i cielesności. Dla Jezusa życiem prawdziwym jest życie duchowe. To zjednoczenie mojego ducha z Duchem Jezusa daje mi to, czego świat dać mi nie może. Ono daje mi pewność, że nie jestem sam. Życie z Jezusem odbiera mi lęk, daję spokój i odwagę. Kto ma życie Jezusa w sobie, ten ma niewzruszona pewność, że jest obywatelem nieba. Życie Jezusa to wiara, że to On powołała mnie do wieczności, kiedy będzie chciał, ale zrobi to w Swoim Nieskończonym Miłosierdziu.

Przyjdźmy i przylgnijmy więc do Niego, aby mieć życie.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-