Miara przebaczenia Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Miara przebaczenia
9 marca 2021

Miara przebaczenia

Wtorek, III Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?»
Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.
Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu.
Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».

(Mt 18, 21-35)


Tradycja żydowska utrzymuje, że Bóg planował stworzyć świat w oparciu o sprawiedliwość. Uznał jednak, że sprawiedliwość i sąd to za mało, dlatego dał pierwszeństwo miłosierdziu.

Jednym z przejawów Bożego miłosierdzia jest z pewnością przebaczenie. Ciekawe, że judaizm i chrześcijaństwo różnią się w tak istotnej kwestii.

Judaizm uzależnia przebaczenie od kilku warunków. Jeśli sprawca prosi o przebaczenie, gdy widać autentyzm jego poczucia winy, należy przebaczyć. Można jednak odłożyć przebaczenie. Oznacza to, że nie ma obowiązku, aby przebaczyć natychmiast. Grzechy nie mogą być przebaczone tak długo, jak nie nastąpi całkowite zadośćuczynienie i dopóki winowajca nie przeprosi za swój czyn. Jeśli po spełnieniu warunków skrzywdzony odmówi przebaczenia, winowajca może poprosić raz jeszcze, ale w obecności trzech przyjaciół. Gdyby to nie przyniosło przebaczenia, należy spróbować kolejny raz w obecności sześciu przyjaciół. Jeśli sytuacja powtarza się, a skrzywdzony odmówi w obecności dziewięciu przyjaciół, winowajca jest zwolniony z obowiązku proszenia o przebaczenie. Ten zaś kto nie chce przebaczyć, jest grzesznikiem.

Ciekawe jest również, że nie wolno wybaczać morderstwa w imieniu zamordowanych. W pewnych tradycjach kulturowych morderca mógł uzyskać przebaczenie, jeśli odpokutował swoją winę i wynagrodził rodzinie zamordowanego stratę. Żydowska Tora zabrania czegoś takiego.

Są inne sytuacje, gdy nie istnieje możliwość adekwatnego naprawienia krzywdy. Dzieje się tak, gdy oszczerstwo zrujnuje komuś reputację. W takim przypadku skrzywdzony ma prawo wyboru, czy udzielić przebaczenia.

W opisanym kontekście, nauka Jezusa jest przełomowa. Można powiedzieć, że Piotr wznosi się na wyżyny ludzkiej wspaniałomyślności. Jednak Jezus otwiera przed nim nową rzeczywistość. Jej miarą jest Boże przebaczenie. Słynny konwertyta ojciec Faber, który przeszedł z anglikanizmu na katolicyzm i był mocno inspirowany przez kardynała Newmana, napisał w jednym ze swoich hymnów:

Bo miłość Boga jest szersza / niż miary ludzkiego umysłu;
I serce Odwiecznego / jest łaskawe w najcudowniejszy sposób.
My zawężamy tę miłość / przez nasze fałszywe ograniczenia.
Potęgujemy jego surowość / z zapałem, którego On nie posiada.

——————————-

ks. Andrzej Wierzba MS – duszpasterz w Dagenham (Anglia)

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "