Matka Kościoła Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Matka Kościoła
15 września 2021

Matka Kościoła

Środa, XXIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 25-27)


Serce matki jest zawsze blisko dziecka. Matka cieszy się jego sukcesami, towarzyszy mu w chwilach niepewności i cierpi, gdy widzi jego cierpienie. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Maryję, która znajduje się w tej ostatniej sytuacji. W jej życiu wypełnia się właśnie proroctwo starca Symeona: A twoją duszę miecz przeniknie… (Łk 2,35). Maryja doświadcza najtrudniejszej sytuacji w życiu matki: patrzy na śmierć własnego dziecka.

Maryja nie jest sama. Towarzyszą jej inne kobiety, które współprzeżywają jej cierpienie. Jest to postawa na wskroś chrześcijańska: być przy cierpiącym, współcierpieć. Tam, gdzie nie można znaleźć słów pocieszenia, trzeba być, towarzyszyć. Obok kobiet stoi umiłowany uczeń Jan. Przy krzyżu Chrystusa zbiera się pierwszy Kościół. Odtąd krzyż będzie dla niego punktem odniesienia w każdej sytuacji.

Kościół nie jest wspólnotą przypadkowych osób. Przy krzyżu nie stoją przypadkowi ludzie. To ci, którzy kontemplują oblicze Jezusa. To ci, którzy chcą, aby był On w centrum ich życia, trwają przy Nim, pozwalają, aby On przemieniał ich życie. Jan spod krzyża odejdzie z nową matką, weźmie ją do siebie. Maryja stanie się Matką Kościoła. Wszystko stanie się na Słowo Jezusa. Ono ma moc przemieniania ludzkiego życia.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-