Małżeństwo w planach Boga Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Małżeństwo w planach Boga
12 sierpnia 2022

Małżeństwo w planach Boga

Piątek, XIX Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?»
On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: „Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela».
Odparli Mu: «Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją?»
Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam: Kto oddala swoją żonę – chyba że w wypadku nierządu – a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo».
Rzekli Mu uczniowie: «Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić».
On zaś im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!»

(Mt 19, 3-12)


Ile to już lat jesteście razem?”, „Ile to już lat kapłaństwa minęło?” Pytania, które są nam dobrze znane.
Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do wdzięczności, która wynika z realizacji planu Boga w naszym życiu. Wierność, stałość, jednoznaczność – to przymioty Miłości Boga. On wierny do końca. Jego miłość jest nierozerwalna. Aby nam to udowodnić, pozwolił się przybić do krzyża. Plan Boga dla świata – wierna miłość do końca.

Nasza miłość nie lubi krzyża, raczej szuka przyjemności. Jednak pomimo upadków chcemy trwać w wierności. Tę prawdę dobrze wyraża fragment wiersza Lieberta „Jeździec”: „Uczyniwszy wybór na wieki, cały czas wybierać muszę”.

To już Tyle lat. Wszystko dzięki Tobie Boże. Niestety tak wielu w dzisiejszym świecie tego nie pojmuje.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-