Mało rozpropagowany przywilej Jasnej Góry Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Mało rozpropagowany przywilej Jasnej Góry
26 sierpnia 2022

Mało rozpropagowany przywilej Jasnej Góry

Piątek, XXI Tydzień zwykły, Rok C, II

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów.
A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli.
A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

(J 2, 1-11)


Wielką krzywdę wyrządziła Reformacja Lutra, Kalwina i Zwingliego mentalności chrześcijańskiej poprzez krytykę odpustów – uzasadnioną, ale posuniętą teraz do absurdu. Modlimy się w intencji dusz czyśćcowych, ofiarujemy inne pobożne uczynki, ale zaniedbujemy ogromny skarbiec odpustów zupełnych. Jest ich taka duża ilość, a świadomość ich jest zupełnie zignorowana. Ciągle pokutuje w nas – jeszcze w obrębie niespełna 50 lat wstecz – pamięć o odpustach liczonych na kilkadziesiąt dni, i nazywanych odpustami cząstkowymi. Papież Franciszek wydaje się być wyczulonym na tym punkcie. Bardzo chętnie wprowadza lata jubileuszowe, otwiera drzwi jubileuszowe, poleca takie organizować w każdej diecezji na świecie przy okazji jubileuszu. Już teraz możemy się zastanawiać, jaki to nowy rok Jubileuszowy ogłosi nasz papież. Nieważne jaki. Bo jak ogłosi go, to znowu otworzy skarbiec duchowy Kościoła w postaci ułatwionej możliwości uzyskania ODPUSTU ZUPEŁNEGO; który to odpust można ofiarować za siebie, ale, w duchu wspaniałomyślności, możemy to zrobić w stosunku do dowolnej zmarłej osoby.

Przy tej okazji pragnę tylko przypomnieć jeden szczególny przywilej dotyczący sanktuariów i bazylik mniejszych rozsianych po całym świecie. Każde z tych miejsc ma 5 specjalnych okazji do uzyskania odpustu zupełnego przez nawiedzenie miejsca i wypełnienia warunków. Cztery z nich jest związanych z konkretnymi datami, ale zawsze jest jedna, bardzo użyteczna: raz do roku w dowolnie wybranym dniu!

Są wakacje, tyle podróży w kraju i za granicę. Tyle sanktuariów odwiedzamy, i to może raz w życiu. Jaka szkoda, że nie mamy tej wrażliwości na duchowe potrzeby Kościoła cierpiącego w czyśćcu. Przecież bardzo możliwe, że tam się kiedyś sami znajdziemy. Nikomu tego nie życzę. Oby każda osoba weszła do Nieba od razu, bez potrzeby oczyszczenia, ale wszyscy wiemy, jak jest.

Przy okazji dzisiejszego święta dedykowanego Matce Bożej Częstochowskiej przytaczam ważny dokument sprzed dwóch lat, który może pobudzić do ofiarności duchowej szczególnie starsze pokolenie wiernych.
Cytuję:

Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych jej w specjalny sposób przez Ojca Świętego, z Opatrzności Bożej Papieża Franciszka, w odpowiedzi na prośbę Najprzewielebniejszego O. Arnolda Chrapkowskiego, Przełożonego Generalnego Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, przesłaną dnia 31 stycznia 2020 roku, z niebieskiego skarbca Kościoła szczodrze udziela Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach Papieża) wszystkim i poszczególnym wiernym prawdziwie skruszonym w sercu i poruszonym miłością, który to odpust będą mogli ofiarować także za dusze wiernych zmarłych przebywających w czyśćcu, jeśli w formie pielgrzymki nawiedzą Bazylikę Częstochowską czyli Jasnogórskie Sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, Królowej Polski, i tam przez odpowiedni czas zaniosą do Boga przez Maryję pokorne modlitwy o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, o wyproszenie powołań kapłańskich i zakonnych oraz o obronę instytucji Rodziny:

Modlitwę Pańską, Wyznanie Wiary i wezwania Najświętszej Maryi Panny:
a) w uroczystość odpustową;
b) w każde liturgiczne uroczystości Najświętszej Maryi Panny;
c) raz w roku w dobrowolnie wybranym przez jakiegokolwiek wiernego;
d) ilekroć z pobożności licznie tu będą pielgrzymować.

Wierni, którzy mają ku temu uzasadnione przeszkody: podeszły wiek, choroba lub inne poważne przyczyny, dla których nie mogą opuszczać domu by nawiedzić Sanktuarium, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli – powziąwszy postanowienie nieprzywiązania do jakiegokolwiek grzechu i mając postanowienie, aby wypełnić jak najszybciej trzy wyżej wspomniane warunki – przed jakimkolwiek małym obrazem Dziewicy Maryi Częstochowskiej połączą się duchowo z pielgrzymami modlącymi się na Jasnej Górze, o czym mowa wyżej, i ofiarując ufnie Miłosiernemu Bogu przez Maryję swoje modlitwy i cierpienia.
Aby zatem dostęp do uzyskania Bożego przebaczenia, na mocy władzy kluczy Kościoła, stał się łatwiejszy dzięki miłości duszpasterskiej, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby Czcigodni Ojcowie, którym została powierzona troska duszpasterska o Jasnogórskie Sanktuarium, poświęcili się wielkodusznie sprawowaniu Sakramentu Pokuty i Pojednania i często udzielali chorym Komunii świętej.
Niniejszy dokuent jest ważny in perpetuo, czyli ma wieczystą moc bez potrzeby wysyłania jakigokolwiek Pisma Apostolskiego w postaci breve. Pomimo jakichkolwiek przeciwności.
Dano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, w święto Katedry świętego Piotra, dnia 22 lutego, Roku Pańskiego 2020.
Podpisali Kardynał Mario Piacenza – Penitencjarz Większy
Krzysztof Nykiel – Regens

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "