Logika świata, a logika Ewangelii Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Logika świata, a logika Ewangelii
25 lutego 2020

Logika świata, a logika Ewangelii

Wtorek, VII Tydzień zwykły, Rok A, II

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

(Mk 9, 30-37)


Dzisiejszy fragment Ewangelii ukazuje, że Jezus dzieli się ze swoimi uczniami jedną z największych tajemnic swego Serca. Tą tajemnicą jest realizacja Jego misji jaką dał Mu Ojciec wobec ludzi. Tą misją jest zbawienie człowieka. Jezus zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jednak uczniowie nie pytają Go o nic z lęku, ponieważ mają swoje własne wyobrażenie Mesjasza (na swój obraz, pomysł itd.). Być może myślą, że zapowiedziany Mesjasz dokona czegoś na wzór rewolucji, spektakularnych zjawisk, a On mówi o śmierci…

Punktem kluczowym jest delikatne tłumaczenie Mistrza swoim uczniom, że Jego sposób „panowania” jest inny, aniżeli ten przyjęty na świecie, ponieważ wyraża się w pokorze i służbie. Więcej – Mistrz z Nazaretu stawia za wzór dziecko, które nie tylko, że jest symbolem niewinności, ale także obrazem istoty nie mającej ówcześnie praw i większego uznania w społeczeństwie.

Logika Ewangelii jest inna… Jednak, gdy głębiej się zastanowimy, to jest to logika Dobrej Nowiny, bo chroni nas przed wywyższaniem się, przed pychą, egoizmem i chęcią dominowania nad drugim… Tym samym ucząc nas takich postaw jak pokora, zrozumienie, współczucie i przebaczenie.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "