LITUJĄCY SIĘ BÓG Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   LITUJĄCY SIĘ BÓG
14 czerwca 2020

LITUJĄCY SIĘ BÓG

XI Niedziela Zwykła, Rok A, II

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».
Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

(Mt 9, 36 – 10, 8)


Nie potrzebuję twojej litości – jakże często mówiliśmy tak do innych. Jezus widząc tłumy ludzi, lituje się na nimi. Dlatego, dziś kiedy znowu widzimy tłumy w kościele, warto nam wejść w postawę owcy, która zagubiła pasterza. Wtedy będziemy mogli doświadczyć tej litości Jezusa, jeżeli przyznamy się do naszej bezradności.

Jezus mówi: „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Kluczem do przyjęcia tej Ewangelii jest słowo proście. Dlaczego tak bardzo Bogu zależy na tym słowie? Bo znajduje się ono na przeciwległym biegunie do słów: „należy mi się” i „daj”. Bo w słowie „proszę” nie ma postawy roszczeniowej. Na słowo proszę – odpowiada się litością. Więc, znowu wracamy do słowa litość z początku dzisiejszej perykopy. Te dwa słowa litość i prosić, są bardzo ze sobą związane. Bo ten kto prosi, będzie umiał przyjąć litość.

Jezus, kiedy przychodzi to nie pyta się w czym ci pomóc? On sam widzi i się lituję. Dzisiaj warto zobaczyć, że jesteśmy pogubieni, jak owce bez pasterza.

Duchu Święty pokaż nam nasze pogubienia i daj nam odwagę wiary, abyśmy umieli przyjąć litość Jezusa.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-