Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?
14 stycznia 2022

Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?

Piątek, I Tydzień zwykły, Rok C, II

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę.
I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?»
Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje nosze i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje nosze i idź do swego domu!»
On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: «Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego».

(Mk 2, 1-12)


Mówił im słowo

Po powrocie Jezusa do Kafarnaum, przed drzwiami domu, w którym On przebywał zgromadził się wielki tłum. Po co przyszli ci wszyscy ludzie? Odpowiedzi zdaje się udzielać sam Ewangelista: On głosił im naukę, lub jak chce inne tłumaczenie: mówił im słowo. Słowo Jezusa magnetyzuje, przyciąga, ma moc oddziaływania na ludzkie serce. Jego słuchacze dobrze o tym wiedzieli i doświadczali tego bardzo intensywnie. Pewnie dlatego było ich tak wielu.

Wiara doprowadziła do uzdrowienia

Jezus przyciągnął wielki tłum. Dostanie się do Niego wydawało się niewykonalne. Drzwi były zablokowane przez cisnące się osoby. Do tego chory, którego niesiono na noszach, nie mógł się poruszać o własnych siłach. Sytuacja wydawała się bez wyjścia, a dotarcie do Jezusa niewykonalne. Wtedy z pomocą choremu przychodzi wspólnota. Ona dźwiga paralityka, a gdy wydaje się, że nie ma szans na jego osobisty kontakt z Jezusem, znajduje sposób, aby doprowadzić do tego spotkania: spuszcza go przez otwór w dachu. Determinacja ludzi, którzy przynieśli chorego do Jezusa, ich wiara w Jego moc, doprowadza do uzdrowienia. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy».

Któż może odpuszczać grzechy?

Jezus jest Panem życia i śmierci. Jezus ma władzę uwalniania od grzechów, odpuszczania ich. Na Jego słowo człowiek uzyskuje wolność, potrafi się podźwignąć z niemocy grzechu. Nie ma innej drogi do odzyskania duchowej sprawności jak zawierzenie się Jezusowi. Gdy jestem chory na duchu czy na ciele to Jezus jest dla mnie jedynym skutecznym lekarstwem. Jego obecność uzdrawia, leczy rany. Każdy kto tego doświadcza może powtórzyć za tłumem z Kafarnaum: „Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego”.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-