Kto prosi, otrzymuje Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Kto prosi, otrzymuje
2 marca 2023

Kto prosi, otrzymuje

Czwartek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków ».

(Mt 7, 7-12)


Bardzo często doświadczamy tego, że choć o coś się dużo modlimy, to Bóg pozostaje jakby głuchy na nasze pragnienia. A przecież zawsze chcemy w naszej modlitwie dobra – dla nas, dla naszych najbliższych, chcemy pokoju, uzdrowienia, nawrócenia… A Pan Bóg, jakby, nie chciał nam tego dać!

Czyżby ta dzisiejsza Ewangelia nie była prawdziwa? Czyżby Jezus się pomylił? A może ktoś to źle przetłumaczył?

Odpowiedzią na te „zarzuty” wobec słów Jezusa w dzisiejszej Ewangelii, niech będzie przypatrywanie się temu, jak On nas chce prowadzić i działać w naszym życiu. Żaden dobry rodzic, nie spełnia wszystkich zachcianek swego dziecka, tak Pan Bóg, jako dobry Ojciec, chce nas przeprowadzać przez ten czas Wielkiego Postu, Jego drogą – nie naszą, nawet jeśli nasza droga wydaje się najlepsza dla nas i dla innych.

W czasie tego Wielkiego Postu, Twojej wędrówki z niewoli grzechu do życia, do Paschy Jezusa proś Go, szukaj Go i pukaj do Niego. Ale pamiętaj, że Bóg przychodzi nie z tym, co chcemy czy od Niego oczekujemy, ale z tym, czego naprawdę potrzebujemy.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – katecheta w parafii Kobylanka

——————————-