KTO NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   KTO NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI
26 września 2021

KTO NIE JEST PRZECIWKO NAM, TEN JEST Z NAMI

Niedziela, XXVI Tydzień zwykły, Rok B, I

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)


Ewangelia, którą Kościół daje nam na dzisiejszą niedzielę wydaje się dotyczyć dwóch różnych tematów. Możemy jednak z obu jej części wyciągnąć wspólny wniosek: o prawdziwej przynależności do Chrystusa nie świadczą deklaracje, ale sposób życia; to moje postępowanie ukazuje, czy staram się wprowadzać w życie naukę i przykład Jezusa Chrystusa.

W tym fragmencie widzimy Jezusa bliskiego, który stara się nie tylko o to, aby uchronić najsłabszych i najbardziej zagrożonych utratą wiary, ale również dostrzegającego dobro w tych, którym na pierwszy rzut oka „nie po drodze” z wiarą, którzy nie są bezpośrednio Jego uczniami. Warto uczyć się od naszego Pana takiej właśnie postawy, która w pierwszej kolejności stara się odszukać i docenić dobro, które kryje się w każdym człowieku, a które – jak wierzymy – jest oznaką Bożego działania.

Obyśmy, spotykając (coraz częściej) ludzi oddalonych od Boga, nie popadali w pokusę zbyt łatwego osądzania ich postawy, ale starali się przede wszystkim pielęgnować to, co może ich doprowadzić do pełnego poznania Boga.

Mocne słowa Jezusa o zgorszeniu „jednego z małych”, tak trudne i bolesne w kontekście współczesnych grzechów i zaniedbań niektórych ludzi Kościoła, niech będą dla nas zachętą do pełnej jednoznaczności w naszych postawach, a dla tych, którzy stali się powodem zgorszenia – wezwaniem do uznania swojej winy, poniesienia konsekwencji i podjęcia prawdziwej i szczerej pokuty.

——————————-

ks. Paweł Obrzut MS

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "