KRÓLUJ NAM CHRYSTE! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
24 listopada 2019

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, XXXIV Tydzień zwykły, Rok C, I

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem».
Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie».
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski».
Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas».
Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił».
I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa».
Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

(Łk 23, 35-43)


Gdy człowiek spojrzy na góry, a potem na siebie podnosi serce ku Temu, co króluje w niebie.
(Antoni Odyniec)

Chrystus Król, Pan… wywyższony, siedzący na tronie naszych serc!

„Lud stał i patrzył”

Zanotował Ewangelista, że przy wywyższeniu Jezusa na krzyżu „lud stał i patrzył”. Lud milczał… Stał bezsilny, bezradny… Ile razy w życiu stawałem wobec życiowych wydarzeń, kiedy byłem bezsilny. Bezsilny Bóg. Stojący i On na krzyżu bezsilni, nic nie mogący. Tacy podobni do siebie.
Lud stał i patrzył… modlił się wzrokiem! Kontemplował Chrystusa Ukrzyżowanego! Dziś my, patrzymy jak Ukrzyżowany króluje nad wszystkim.

Szydzący
Gdy jedni kontemplowali drudzy szydzili… Na jednym z portali internetowych, pod informacją o Uroczystościach Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, przeczytałem kilka komentarzy… piszący szydzili… Nic nowego! Widzimy, że naprawdę można zamknąć się na Boga Zbawiciela. Można szydzić… „Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić” (Ga 6, 7).

Złoczyńcy
W dwóch złoczyńcach uobecnia się małość i wielkość człowieka. Pierwszy nie widzi siebie grzesznikiem, pozostaje z zatwardziałym sercem, jest pełen arogancji. Urąga, przeklina, cwaniakuje, nie rozpoznaje Bogu na krzyżu. Bóg odsłonięty dla urągających jest ciągle pod zasłoną. Drugi, jest przeciwieństwem pierwszego: pokornie wyznaje swoją grzeszność, nie usprawiedliwia siebie, a widzi niewinność Boga! Rodzi się w nim wiara: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Złoczyńca doświadcza miłosierdzia i otrzymuje dar Królestwa od Jezusa mówiącego z wysokości krzyża – swojego tronu! Objawia swoją moc – kocha grzesznika! Mówi się, że to pierwsza kanonizacja! Tak, on już jest Jego…
Na głos takiego wołania, Chrystus Król nie został głuchy. Ktoś powiedział, że Chrystus ma słuch wirtuoza, wystarczy szept… przyjdź do mnie, przyjmij mnie, rozporządzaj mną, króluj we mnie. To wystarczy! Króluj nam Chryste!

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-