Królowa i Służebnica Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Królowa i Służebnica
22 sierpnia 2019

Królowa i Służebnica

Czwartek, XX Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. 
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».

(Mt 22, 1-14)


Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi…” Jest w tej przypowieści miejsce dla Maryi, którą dzisiaj wspominamy w liturgii jako Królową. Nie może jej zabraknąć na uczcie weselnej swojego Królewskiego Potomka, jak nie zabrakło Jej w Kanie Galilejskiej.

W La Salette, nie pomna na swą dostojność, jako Służebnica, udaje się na „rozstajne drogi” aby wzywać na ucztę, by człowiek nie dał się pochłonąć „polem” czy „kupiectwem” aż do zlekceważenia zaślubin Chrystusa Oblubieńca z Kościołem Oblubienicą.

* foto – Arcabas, Wesele w Kanie Galilejskiej, Sanktuarium w La Salette

 

——————————-

ks. Dariusz Rozum MS – duszpasterz, rekolekcjonista, obecnie posługuje w Warszawie

——————————-