Królowa i prorok Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Królowa i prorok
11 października 2021

Królowa i prorok

Poniedziałek, XXVIII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Jana XXIII, papieża

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

(Łk 11, 29-32)


Zniechęcenie, prowadzi do zaniechania drogi za Bogiem. Wprowadza w stan stagnacji i zdegustowania życiem, Bogiem, Kościołem, wszystkim…

Po powrocie z wygnania, Izraelici zajęli się sobą, nawet nie bardzo kwapili się do odbudowy świątyni. Pan Bóg przez proroka Aggeusza chce ich wyciągnąć ze stanu stagnacji, zniechęcenia. Świątynia ma być odbudowana, bo będzie znakiem obecności Boga Przymierza ze swoim ludem, znakiem Jego wierności.

Jonasz był prorokiem w sytuacji innego grożącego niebezpieczeństwa wewnętrznego dla ludu Izraela. Było to przekonanie, że tylko lud Izraela ma prawo do błogosławieństwa i miłosierdzia Bożego, a poganie już nie. Jonasz z wielkimi oporami wypełnia misję wobec Niniwy. Lud pogański Niniwy przyjmuje wezwanie do nawrócenia i odmienia życie – okazuje posłuszeństwo słowu Jonasza.

Pan Jezus daje nam dwa przykłady: Królowa z południa wyruszyła w drogę, była w stanie uznać, że jest ktoś mądrzejszy od niej, że warto spotkać i posłuchać tej mądrości.

Mieszkańcy Niniwy mieli na tyle pokory, że przyjęli nawoływanie Jonasza. Potrzebujemy nieustannie ożywiać w nas pragnienie spotkania Jezusa, słuchania Jego słowa i przyjmowania Go na serio we własne życie tak, aby się nawracać.

Znaki miłości

Pan Bóg kierując się miłosierdziem ofiaruje nam Swojego Jedynego Syna. Jezus przyszedł, aby wyznać nam swoją miłość, a nie przekonywać nas do siebie cudami. Największym wyrazem miłości jest Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. I to jest znak Jonasza. Jezus dokonał tego, abyśmy mieli życie wieczne. Przyjmijmy Jego miłość i odpowiedzmy na nią”.

Św. Paweł przypomina nam i argumentuje konieczność przyjmowania Ewangelii i życia w nawróceniu: „Jest to Ewangelia o Jego Synu… o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa”.

Refleksja

Kto dzisiaj wzywa mnie do nawrócenia? Przez co Pan Bóg wzywa mnie do nawrócenia?
Jaka jest moja odpowiedź na tych, których mi Bóg posyła na drogi mojego życia, by mi pomóc w nawróceniu?
Czy wydarzenia jakie napotykam, które mają miejsce w Kościele, w świecie, w ojczyźnie, otwierają moje serce na nawrócenie?

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-