Królestwo Bożej pośród nas jest Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Królestwo Bożej pośród nas jest
11 listopada 2021

Królestwo Bożej pośród nas jest

Czwartek, XXXII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».
Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

(Łk 17, 20-25)


Jezus mówi nam o królestwie Bożym, które „nie przychodzi w sposób dostrzegalny”. Ono jest tam, gdzie panują miłość, prawda, sprawiedliwość i pokój.

A wiemy, że nie powołani jesteśmy do poznawania jakiejś ludzkiej mądrości, teorii, ale zostaliśmy powołani do drogi za Jezusem Chrystusem, wcielonym Synem Bożym. I to On jest miłością, prawdą, sprawiedliwością, pokojem. To On jest królestwem Bożym obecnym pośród nas.

„Już” i „jeszcze nie”

I chociaż królestwo Boże jest obecne wśród nas, nie ma go na ziemi w całej pełni. My też jeszcze nie zostaliśmy w pełni przemienieni przez “zaczyn” nowego Życia. W oczekiwaniu na jego przyjście, na spełnienie się królestwa Bożego w nas, doświadczamy cierpień i trudności. Jesteśmy jako uczniowie Chrystusa narażeni na ciągłe ataki zła. Dlatego czasami nie dostrzegamy owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Stąd nieustannie musimy rozbudzać w nas wiarę, a dzięki Duchowi Świętemu możemy mieć nadzieję, że obietnica Chrystusa, iż powróci i doprowadzi nas do swego królestwa, zostanie przez Niego spełniona.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-