Korzyści ze straty Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Korzyści ze straty
5 sierpnia 2022

Korzyści ze straty

Piątek, XVIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny

Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».

(Mt 16, 24-28)


„Ile trzeba mieć, żeby ryzykować, w razie się straci?” – pyta Kuba Goldberg Benka Rapaporta w kultowym skeczu „Sęk” kabaretu Dudek. Tak jak w biznesach, tak i w życiu, żeby coś zyskać, powinno się być gotowym na straty. Na przykład: żeby zdobyć wykształcenie lub wyniki w sporcie należy tracić (inwestować) czas, siły, pieniądze w naukę lub treningi.

Kto chce zachować swoje życie straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”. Dlatego zachęca nas dziś Jezus, by zapierając się samego siebie nieść swój krzyż i naśladować Go. Poświęcać się dla kogoś, czegoś bez konkretnych doraźnych korzyści? Po co, w imię czego? Po co przynależeć do jakiejś organizacji i nakładać na siebie różne zobowiązania? Lepiej być „singlem” i wszędzie gdzie tylko to możliwe mieć „status członka fitness-klubu” Przychodzę tylko wtedy, gdy ja chcę i trenuje tylko tyle na ile mam ochotę. To myślenie i postępowanie bardzo wielu we współczesnym świecie, którzy nie potrafią wyjść poza doczesność. W myśl takich zapatrywań można iść przez życie latami.

Tylko czy to jest życie – życie prawdziwe? W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje naszą uwagę ponad doczesność. Jeden z aniołów symbolizujących cztery Rzeczy Ostateczne w kościele w Aldersbach (diecezja Passau) ma korek w ustach. Jest to przypomnienie, że na Sądzie Ostatecznym oskarżać i bronić jednocześnie będą nas tylko nasze czyny. „Syn człowieczy odda każdemu według jego postępowania.”

Pamiętajmy jednak zawsze, co Jezus mówił do s. Faustyny: „nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia” (Dz. 83), ponieważ u Boga „miłosierdzie odnosi triumf nad sądem” (Jk 2,13).
Amen.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "