Konkretny czas Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Konkretny czas
29 grudnia 2021

Konkretny czas

Środa, Oktawa Narodzenia Pańskiego Rok C, II

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
«Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu».

(Łk 2, 22-35)


Starzec Symeon wypowiada słowa, którymi wielu ludzi na całym świecie modli się każdego dnia: “Teraz o Panie pozwól odejść Swemu słudze w pokoju…” Teraz! Nadszedł konkretny czas. Symeon oczekiwał i spotkał obiecanego Mesjasza. Spotkanie z Mesjaszem jest momentem kluczowym w Jego życiu. Od tej chwili może odejść bo oczy Jego zobaczyły “Zbawienie”.


Czy ja mogę tak powiedzieć? Czy poznałem Jezusa? Czy spotkałem Jezusa? Jeśli tak to jestem przygotowany na odejście z tego świata. Jeśli tak to nikt i nic nie może zaoferować mi nic lepszego. Poznanie, spotkanie żywego Boga daje człowiekowi tę niesamowitą wolność. Mogę odejść z “tego świata” nikt ani nic mnie tu nie trzyma, bo poznałem największą wartość! Spotkałem Boga – Zbawcę!

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz akademicki w Rzeszowie

——————————-