Kondycja oczu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Kondycja oczu
5 lipca 2019

Kondycja oczu

Piątek, XIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim.
Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

(Mt 9, 9-13)


Jaką Bóg musi mieć wiarę w człowieka! Co dobrego można było zobaczyć w Mateuszu? Przez ludzi był postrzegany jako zdrajca, nieczysty, grzesznik. Kto by chciał mieć w swoim towarzystwie taką osobę?

Jezus chciał. Dostrzegł serce Mateusza, które nie było całkiem złe. Musiały w nim wciąż tkwić otwartość, gotowość na przemianę, minimum dobra, dzięki którym Bóg mógł rozpocząć swoje dzieło. Iskierka rozniecona podmuchem łaski staje się wielkim płomieniem.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”. Dziś chcę zastanowić się nad kondycją moich oczu. Czy potrafię patrzeć na ludzi tak, jak Jezus? Czy udaje mi się dostrzec w nich dobro głęboko ukryte, dobro potencjalne – to, które może wyłonić się, jeśli tylko zostanie pociągnięte przez miłosierne spojrzenie? Bóg nigdy nie spisuje nikogo na straty. Nie traci wiary, nawet wtedy kiedy widzi czyjeś grzechy i upadki. A ja… czy wierzę w człowieka?

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – duszpasterz w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Gdańsku – Sobieszewie

——————————-