KOMU I DO CZEGO POTRZEBNE NASZE ŚWIADECTWO? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   KOMU I DO CZEGO POTRZEBNE NASZE ŚWIADECTWO?
19 stycznia 2020

KOMU I DO CZEGO POTRZEBNE NASZE ŚWIADECTWO?

Niedziela, II Tydzień zwykły, Rok A, II

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

(J 1, 29-34)


Baranek

W okresie Bożego Narodzenia słuchaliśmy trzykrotnie w Ewangelii św. Jana hymn o Słowie. Słyszeliśmy: „Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego” (J 1,6-7). Misja Jana Chrzciciela była konkretna: dać świadectwo o Jezusie. I kiedy nad Jordanem stanął Jezus; Jan powiedział o Nim: „Oto Baranek Boży…”. To świadectwo było dla Żydów czytelne. Izraelici znali dobrze symbolikę baranka ( zob. Wj 12,46). Chrystus jako baranek będzie przede wszystkim ofiarą za grzechy. Jego krew zbawi i wybawi naród od śmierci. Ten baranek będzie miał wszystkie cechy wiernego sługi Bożego. Jan Chrzciciel malując przed zgromadzonymi wokół niego rzeszami taki obraz Chrystusa odkrył w Nim prawdziwego, obiecanego Mesjasza. Niewinny, najsprawiedliwszy, bez grzechu, umiera za grzech innych. Ta formuła w liczbie pojedynczej zamyka grzechy w całej ich rozpiętości i rodzajach. Śmierć ekspiacyjna Baranka dosięga królestwa grzechu i kładzie mu kres. Zgładzić grzech – to usunąć ten straszny ciężar, który przygniata człowieka, zabrać go. Liturgia powie, że śmierć Jezusa była „wykonaniem i pełnią Jego chrztu”.

Moc świadectwa Janowego

Dwukrotnie Jan Chrzciciel oświadcza że nie znał Jezusa. Czyż to możliwe ? Czyż nie byli kuzynami? Czy nigdy o Nim nie rozmawiano w jego rodzinie? Czy nigdy nie spotkali się w Jerozolimie w czasie pielgrzymek? Dla Jana słyszeć o kimś i znać go to dwie zupełnie różne rzeczy. Widzieć, znać i wierzyć to w Ewangeliach synonimy.

Moc naszego świadectwa

Dziś również Jezus jest obecny pośród grzeszników jak nad Jordanem, aby dać o Nim świadectwo. Sakrament chrztu i bierzmowania uzdalnia nas i zobowiązuje do dawania świadectwa. Powinno to być jednak świadectwo mocne, tak jak Janowe. Nie wystarczy tylko o Jezusie wiedzieć, trzeba Go znać. Czy znamy naprawdę Baranka Bożego? Czy nie jest to dla nas tylko „pobożny obrazek”? Znać Jezusa to nie tylko umieć recytować na pamięć teksty Ewangelii, ale żyć nimi. Gołubiew w „Listach do przyjaciela” mówi, że „świat często drwi z Boga, patrząc na Jego wyznawców. W tonacji tego drwiącego uśmiechu i naigrawania usłyszymy wołanie tęsknoty i prośbę o pomoc, o świadectwo. Nie zawsze ten co się naigrawa i bluźni jest zły; często jest nieszczęśliwy i zrozpaczony, zawsze jest spragniony. Przychodzi do nas po Boga, a my mu dajemy siebie, Boga najwyżej na dokładkę.

Jezus Chrystus nie wysyła Apostołów nauczać teorii czy abstrakcyjnych idei, ale dawać świadectwo, że Go widzieli i słyszeli. My jesteśmy niestety częściej skłonni uczyć się doktryny niż wyrażać Jezusa życiem. Doskonale umiemy recytować teksty Ewangelii na pamięć i już się z nimi osłuchaliśmy. Ale wskutek takiej naszej znajomości czasem zapominamy, jakie wymagania stawia Ewangelia.

——————————-

ks. Zbigniew Pałys MS – przełożony wspólnoty zakonnej i proboszcz parafii p.w. MB Saletyńskiej w Krakowie

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "