Kochaj jak zostałeś pokochany Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Kochaj jak zostałeś pokochany
14 maja 2020

Kochaj jak zostałeś pokochany

Czwartek, V Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

Święto św. Macieja, apostoła

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

(J 15, 9-17)


Przez ostatnie dni, Ewangelia zaprasza nas do Wieczernika. Do tego miejsca, w którym Jezu umywa uczniom nogi, a następnie wygłasza tzw.: „mowę pożegnalną”. Piękny testament dla Apostołów. Testament Miłości, która wypływa ze świadomości Ojca – obecnego cały czas w swoim Kościele.

Kościół od początku, powtarza słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Trwajcie w miłości mojej!”, i rozumie je jako wierność Przykazaniu Miłości: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mt 22, 37-39).

W całej mowie pożegnalnej Jezusa, słyszymy o Miłości – Ojca do Syna, Syna do Ojca, a Ojca i Syna do każdego człowieka. Jezus zapłacił ogromną cenę za nasze zbawienie: cenę cierpienia, obelg, odrzucenia i śmierci… Jeśli chcemy być Jego uczniami nie ominie nas płacenie za wierność dobru. Jednak Jezus obdarza nas łaską płynącą z krzyża – przez swoją wierność Ojcu wywalczył dla nas łaskę uświęcającą czyli wsparcie w duchowej walce o wolność, miłość i służbę w naszej codzienności. Bez Niego nie moglibyśmy być wolni i móc kochać i służyć.

Dlatego przestańmy narzekać, a zacznijmy się cieszyć swoją wiarą i dostrzegajmy każde, najmniejsze nawet spotkaniem z Bogiem.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-