KOBIETA KANANEJSKA Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   KOBIETA KANANEJSKA
16 sierpnia 2020

KOBIETA KANANEJSKA

XX Niedziela zwykła, Rok A, II

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.
Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».
Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».
A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».
On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».
Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

(Mt 15, 21-28)


Zaskakująca wydaje się postawa Jezusa, który na prośbę kobiety kananejskiej nie odzywa się. Czyżby chciał odmówić? Mógł, bo kobieta jest poganką a On przecież przyszedł „tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. Jego milczenie nie jest przypadkowe. Jezus doskonale wie, gdzie idzie i co ma zrobić. „Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu” – idzie do narodów pogańskich, by tam nauczyć swoich uczniów, czym jest wielka wiara.

Wiara jest fundamentem. Gdyby kobieta nie miała jej nie przyszłaby do Jezusa. Dlatego woła słowami „Synu Dawida” – mesjański tytuł oczekiwanego wyzwoliciela. Najpierw wyznaję wiarę w Jezusa, a dopiero potem prosi o Jego interwencję. Ufa Mu, poznała prawdę o Nim, w przeciwnym wypadku szukałaby pomocy u bóstw kananejskich.

Warto uczyć się modlitwy od tej kobiety. Nasza wiara umacniana jest przez modlitwę, która powinna być wytrwał, cierpliwa i zdeterminowana. Należy trwać, bo czasami milczenie Boga jest wyrazem próby wiary, którą chce umocnić.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-