Kłosy, szabat i Jezus Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Kłosy, szabat i Jezus
17 lipca 2020

Kłosy, szabat i Jezus

Piątek, XV Tydzień zwykły, Rok A, II

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.
Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».
A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?
Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.
Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

(Mt 12, 1-8)


Szabat odnawia dusze i pomaga nam na nowo odkryć, kim jesteśmy.

(Abraham Joshua Heschel)

Uczeni w Piśmie nauczali co podczas szabatu można wykonywać a czego nie. Stworzyli listę zakazanych czynności – dla przykładu: zabronione było rozpalanie ognia, przygotowanie posiłku, gotowanie potraw… Wśród nich był także zapis o zakazie łuskania kłosów.

Prawo i człowiek
Uczniowie Jezusa, idąc przez Galileę, przechodzili przez pola i zrywali kłosy. Na zarzut faryzeusze, że uczniowie Jezusa nie zachowują szabatu, Mistrz odpowiedział: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu”.
Szabat został ustanowiony dla człowieka, a faryzeusze uczynili z niego prawo, które zapanowało nad człowiekiem.

Jezus chce to zmienić. Przywrócić właściwy stan rzeczy. Spoza kodeksu przepisów prawa wydobywa człowieka. Dla Jezusa to człowiek jest najważniejszy. Liczy się przede wszystkim człowiek. Wszystkie ustawy i przepisy mają swoją „wagę” o tyle, o ile służą człowiekowi. Dlatego Jezus postępuje zgodnie ze swoim przekonaniem: uzdrawia w szabat, pozwala uczniom łuskać kłosy…

Biblia i serce Boga
Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, on i jego towarzysze” – pyta Jezus. Gdzie mieli faryzeusze czytać o tym? W Biblii. Jezus zarzuca faryzeuszom brak znajomości Biblii. To były czasy, kiedy nie czytano Biblii, tylko różne komentarze rabinów. Tak może stać się także w naszym życiu. Możemy czytać książki o biblii, komentarze współczesnych egzegetów (nawet genialnych), ale to nie zastąpi osobistego pochylenia się nad Biblią.

Miłość do prawa
Św. Grzegorz Wielki nauczał: „Ucz się poznawać serce Boga w słowach Boga”. Słowo Boże jest kluczem do poznania serca Boga – serca, które nie sądzi i nikim się nie gorszy.

Faryzeusze osądzają, bo mają miłość do prawa, a nie do człowieka. Medytowanie Słowa Bożego jest łaską, czytamy o tym w Talmudzie: „Studiowanie Pism natchnionych, medytowanie nad nimi, wyciąganie z nich, co jest przydatne, aby mogło być praktykowane, jest przywilejem najwyższym i jednocześnie pierwszym obowiązkiem każdego Żyda” – także i chrześcijanina.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "