KIM TY JESTEŚ? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   KIM TY JESTEŚ?
31 maja 2020

KIM TY JESTEŚ?

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, Rok A, II

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

(J 20, 19-23)


Kim Ty jesteś, słodkie światło, które przepełnia mnie i rozjaśnia ciemności mego serca? Prowadzisz mnie jak matczyna ręka, gdybyś mnie opuścił, nie potrafiłabym uczynić nawet jednego kroku. Jesteś przestrzenią, która otacza mój byt i zawiera go w sobie. Pozostawiony przez Ciebie, wpadłby w przestrzeń nicości, z której podniosłeś go do światła. Ty, bliższy mi niż ja sama sobie i bardziej intymny od mojej intymności, a jednak nieuchwytny i niepojęty. Ty, który przewyższasz każde imię: Duchu Święty, Miłości odwieczna.

(św. Edyta Stein)

Pewien czas temu rozmawiałem z księżmi o sakramencie pojednania. Było to na plebanii jednego z krajów zachodniej Europy. Gospodarz opowiadał nam, że w parafii, w której obecnie jest duszpasterzem, w latach sześćdziesiątych robiono remont kościoła. Z pietyzmem wynoszono ławki i ołtarz, a kiedy nadszedł czas na konfesjonały, rąbano je siekierą i z ogromną złością usunięto je na zewnątrz. Mieli dość spowiedzi. Kojarzyła im się z traumą…

To był początek zaniku spowiedzi w parafii… Dziś tylko sporadycznie ktoś się spowiada. Nie wiem, co stało za takim zachowaniem, ale nie osądzając nikogo, myślę, że owi parafianie utracili wielki dar, jaki Jezus pozostawił nam grzesznikom.

Odpuszczenie grzechów
Weźmijcie Ducha Świętego: komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone”. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus w Wieczerniku udziela Kościołowi władzy przebaczania grzechów. Jezus na krzyżu dokonał rzeczy największej – przebaczył nam grzechy, wyzwolił nas z niewoli i dzięki Niemu, mając Ducha Świętego, możemy naprawdę żyć tak, jak żyją dzieci Boga.

Za każdym razem w sakramencie pojednania, zarówno jako penitent czy szafarz słyszę: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam ci grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Co za radość i szczęście być uwolnionym od ciężaru grzechów, nosić w sobie Boże życie. Być świętym, być wolnym…

Zastanawiam się, jak ciężko musi być tym, których serce nie słyszy słów o miłosierdziu, pojednaniu, przebaczeniu…

Bez Ducha Świętego i z Duchem Świętym
Jest różnica pomiędzy życiem z Duchem Świętym, a życiem bez Niego! Ignazios Hazim, prawosławny patriarcha z Antiochii w 1968 r. w Uppsali tak mówił o działaniu Ducha Świętego: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus należy do przeszłości, Ewangelia jest martwą literą, Kościół zwykłą organizacją, władza dominacją, misja propagandą, religia i działanie chrześcijańskie moralnością niewolników. (…) Ale w Nim zmartwychwstały Chrystus jest tutaj, Ewangelia jest mocą życia, Kościół oznacza wspólnotę trynitarną, władza jest służbą, misja jest Zesłaniem Ducha Świętego, liturgia jest pamiątką i antycypacją, działanie ludzkie jest ubóstwione”.

Modlitwa
Duchu Święty, przyjdź, czekamy bez parasola, wylej na nas strumienie swej wody, byśmy przemoczeni do ostatniej nitki, zadowoleni z takiej rosy i burzy, pozwolili naszym sercom śpiewać najpiękniejszą arię, którą ciągle dla nas komponuje On sam – Duch i Moc, Ogień i Autor wszystkiego, co żyje” (Paul Evdokimov).

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-