Kim jest dla Ciebie Jezus? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Kim jest dla Ciebie Jezus?
4 sierpnia 2022

Kim jest dla Ciebie Jezus?

Czwartek, XVIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»
A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».
Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

(Mt 16, 13-23)


Są takie miejsca czy takie momenty w naszym życiu, w których pytamy Boga “kim jesteś”. Pytamy, bo nie wiemy? Pytamy, bo wątpimy, wydaje się nam, że On oddalił się od nas. To nasza relacja do Niego zmienia się. Bóg jest stały w swojej miłości. Dlatego w takich chwilach lepiej zapytać się “kim jestem dla Ciebie“, “dlaczego mimo mojej niewierności dalej mnie kochasz”.

Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam jak Jezusa, który w dość szczególnym miejscu, pyta uczniów kim jest dla nich. Wybiera sobie Cezarę Filipową. Miasto znane z pogańskiego kultu bożka Pana. Miejsce nie jest przypadkowe. To pogańskie bóstwo było bóstwem opiekuńczym lasów i pól, strzegącym pasterzy oraz ich trzód. Było to zarazem bóstwo płodności. Typową cechą bóstw płodności było ich rozpasanie seksualne, które znajdowało swoje odbicie także w wyuzdanym ich kulcie. Pytanie “a wy za kogo Mnie uważacie?” jest wyborem pasterza, który ma prowadzić przez życie. Bóstwo skupia na sobie i własnych potrzebach. Jezus, który jest jedynym Panem zaprasza do ofiary z samego siebie.

Kto jest moim Panem? Jaką drogą chcę iść? W świecie dobrobytu i hedonizmu wszystko krzyczy, aby wybrać siebie jako najważniejsze z bóstw. Kiedy przyjdzie nam taka myśl, niech budzą nas mocne słowa Jezusa: “Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku“.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "