Katedra wiary Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Katedra wiary
22 lutego 2021

Katedra wiary

Poniedziałek, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Święto katedry św. Piotra Apostoła

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

(Mt 16, 13-19)


Katedra to krzesło, fotel. Ten prosty, umieszczony na podwyższeniu mebel służył w starożytności jako miejsce przekazywania nauki. Z biegiem czasu nazwę tę zaczęto odnosić do świątyni, jako miejsca, w którym znajdowała się katedra. Z drugiej strony zostało skojarzone z uczelniami, w których przekazywana jest wiedza. Katedra św. Piotra jest więc symbolem nauczania apostolskiego przekazywanego przez kolejnych następców rybaka z Kafarnaum.

Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje narodziny Piotra. Do chwili rozmowy pod Cezareą Filipową jego imię brzmiało Szymon. Jezus je zmienił w odpowiedzi na wyznanie wiary apostoła. Zmiana imienia, do dziś praktykowana w niektórych zakonach, oznaczała początek nowego życia. Warto zobaczyć jak rodził się Piotr.

Droga Jezusa opisana przez ewangelistów Marka, Mateusza i Łukasza przedstawia okres publicznej działalności Jezusa w dwóch etapach. Pierwszy okres obejmuje działalność w Galilei. Jest to przede wszystkim czas rozmaitych znaków, uzdrowień, wskrzeszeń, egzorcyzmów, które miały obudzić wiarę uczniów. Drugi to droga do Jerozolimy. Punktem zwrotnym między jednym i drugim jest właśnie rozmowa i wyznanie wiary Szymona-Piotra pod Cezareą Filipową. Tuż przed tą sceną faryzeusze kwestionowali znaczenie i boskie pochodzenie tych znaków, a Jezus ostrzegał uczniów przed ich niedowierzaniem. Na pytanie o ich własną opinię w imieniu apostołów odpowiedział Szymon-Piotr. Odpowiedział wyznaniem wiary. To pierwsze, jeszcze bardzo niedoskonałe wyznanie wiary stało się sygnałem do rozpoczęcia podróży do Jerozolimy. Tego, czego mieli podczas niej doświadczyć i się nauczyć uczniowie nawet jeszcze nie przeczuwali. Wiemy, że po odczytanym dzisiaj w Ewangelii dialogu Jezus po raz pierwszy zapowiedział, że będzie cierpiał, a Piotr zaoponował. W jego głowie nie mieściło się, że oczekiwany Mesjasz, umiłowany Syn Boży miałby cierpieć. Ziarno wiary dopiero zostało zasiane w sercu rybaka z Galilei, ale do tego, by przemieniło jego życie była jeszcze daleka droga. Do tego, by mogło ostatecznie wydać owoc Piotr będzie się musiał zmierzyć z lękiem i wątpliwościami, które opanują jego serce, gdy będzie patrzył na uwięzionego, skazanego i zabitego na krzyżu Jezusa. Jednak Jezus uznał tę okruszynę wiary za wystarczającą, by Piotr i pozostali apostołowie mogli Mu towarzyszyć w drodze na Golgotę. Nie miał wątpliwości co do ich słabości, ale w przeciwieństwie do nich rozumiał potężną siłę tkwiącą w ziarnie, które zasiał w ich sercach.

Finałem tej drogi będzie inna scena opisana w epilogu Ewangelii wg św. Jana (J 21,15-19). Po zmartwychwstaniu Jezus spotyka Piotra nad Jeziorem Galilejskim. Zdruzgotany własną zdradą Piotr otrzymuje od Jezusa przebaczenie i władzę pasterską. Właśnie wtedy Piotr stał się nauczycielem. Zdobył mądrość, którą miał przekazać innym. Piotr pojął prawdę, że Bóg jest miłosierny. Pojął, że od śmierci nie ocalają nas pobożne życzenia, siła woli i dobre uczynki, ale wiara, że Bóg kocha nas tak bardzo, iż jest gotowy wybaczyć nam każdą zdradę. Skruszony rybak stał przed swoim Mistrzem, mówił Mu o swojej niedoskonałej miłości i chłonął przebaczenie. Nie tyle zrozumiał szaleńczą miłość Jezusa co po prostu jej doświadczył. Był gotowy, by zasiąść na swej katedrze. Ziarnko wiary, którą wyznał przed Jezusem uczyniło z niego sługę i nauczyciela Kościoła.

——————————-

ks. Marcin Ciunel MS – Rektor WSD Księży Saletynów, Kraków

——————————-