Kara za grzechy? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Kara za grzechy?
26 października 2019

Kara za grzechy?

Sobota, XXIX Tydzień zwykły, Rok C, I

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

(Łk 13, 1-9)


Czy choroby, śmierć czy nawet zhańbienie ciał po śmierci mogą być karą za grzechy?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus nie odrzuca tego poglądu. Zaznacza jednak bardzo wyraźnie, że nie powinno się pytać o winę dotkniętych nieszczęściem skoro samemu nie jest się nawróconym.
Przypowieść o drzewie figowym w drugiej części Ewangelii, wzmacnia i zaostrza taką możliwość. Jeśli drzewo za rok nie przyniesie owocu może zostać wycięte. „Ostatni rok” – brzmi, jak danie ostatniej szansy na nawrócenie. Zdarzenia, o których dziś słyszymy są dla Jezusa okazją, by skłonić słuchaczy do nawrócenia.

Psalm 24 dzisiejszej liturgii Słowa pomaga nam zrozumieć, kto jest człowiekiem nawrócenia. Jest nim ten, kto ma „nieskalane ręce” i „czyste serce”. I to taki człowiek „wstąpi na górę Pana” i „otrzyma zapłatę od Boga swego zbawcy”. Co robić, by mieć ręce nieskalane i czyste serce? Szukaj Boga, żyj Jego przykazaniami i unikaj grzechów – przede wszystkim tych, które prowadza do śmierci.

Już w szóstym wieku papież Grzegorz I Wielki sformułował listę siedmiu grzechów śmiertelnych: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, obżarstwo, gniew, lenistwo. To one plamią nasze ręce i serca. Gdy je popełniamy – żyjemy według ciała a nie – jak zaleca św. Paweł w dzisiejszym liście do Rzymian – według ducha.

Groźba kary za zło może niektórych motywować do walki z grzechem. Dzisiejsze słowa Jezusa zrozumiemy dużo głębiej po zapoznaniu się z fragmentem dziewiątego rozdziału Ewangelii według św. Jana. Uczniowie widząc niewidomego od urodzenia zapytali Jezusa: „Kto zgrzeszył? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak aby się na nim objawiły sprawy Boże”. Jezus uczy nas, że każde cierpienie jest tajemnicą. Ono ma zawsze jakiś sens, którego nie zawsze jesteśmy wstanie zrozumieć. A tajemnice ludzkiego cierpienia i śmierci najlepiej możemy pojąć, gdy coraz głębiej będziemy wchodzić w cierpienie i śmierć Najniewinniejszego z żyjących na ziemi – naszego Mistrza, Jezusa. To Jego niezawinione męczeństwo przyniosło nam wyzwolenie z grzechu i otworzyło nam bramy nieba.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "