Józef – mąż posłuszny Bogu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Józef – mąż posłuszny Bogu
18 grudnia 2022

Józef – mąż posłuszny Bogu

Niedziela, IV Tydzień Adwentu, Rok A, I

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

(Mt 1, 18-24)


Św. Józef został w sposób nadzwyczajny wyróżniony przez Boga. Pan uczynił go opiekunem swego Syna, jednocześnie udzielając mu prerogatyw ojcowskich (św. Jan Chryzostom). Świadczy o tym fakt nadania przez niego imienia Panu Jezusowi – „[Maryja] porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus” (Mt 1,21). Został również wyróżniony przez to, że stał się dla nas przykładem zaufania Bożej woli i podjęcia się jej realizacji.

Myślę, że wielokrotnie w swoim życiu doświadczyliśmy niepowodzeń swoich decyzji, klęski planów, które nie zostały zrealizowane. Można zadać pytanie: dlaczego tak się działo? Odpowiedź wydaje się bardzo prosta – Pan Bóg pragnie od nas, abyśmy w swoim życiu kierowali się Jego wolą, na wzór Pana Jezusa, który przyszedł po to, aby wypełnić wolę Ojca, lecz my często szukamy swojej własnej woli, nie pytamy Go o zdanie co do „naszych” spraw.

Skutkiem posłuszeństwa Jezusa stało się zbawienie ludzkości, choć wcale przyjęcie Bożych planów nie było łatwe do zaakceptowania, a efektem naszego nieposłuszeństwa są rozczarowania, które spotykają nas w życiu.

Dzisiejsza Ewangelia chce nam powiedzieć, że wtedy będziemy zadowoleni, gdy przyjmiemy Bożą optykę, zaczniemy pytać Boga o Jego wolę względem nas – Panie, jaki jest Twój plan na moje życie, na to, co mam wykonać, czy mam to uczynić, jak postąpić z danym człowiekiem? Posłuszeństwo Bogu zacznie wydawać piękne owoce, tak jak stało się to w przypadku św. Józefa.

Wydało owoc najlepszy, jakim było wprzęgnięcie życia opiekuna Pana Jezusa w Boży plan zbawienia. W Biblii nie zostało zanotowane ani jedno słowo wypowiedziane przez św. Józefa. On w swoim dialogu z Bogiem odpowiadał działaniem, którego Pan od niego oczekiwał.

Św. Józefie, naucz mnie zgadzać się we wszystkim z Boża wolą i odpowiadać na nią posłuszeństwem, tak jak ty to czyniłeś.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Trzciance

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "