Jezus ukazuje się uczniom Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jezus ukazuje się uczniom
23 kwietnia 2022

Jezus ukazuje się uczniom

Sobota, Oktawa Wielkanocna, Rok C, II

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.
Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

(Mk 16, 9-15)


Ks. Tischner zauważył życiową zależność: im większa miłość tym większe cierpienie. Doświadczenie smutku w sytuacji utraty bliskiej osoby jest nieuniknione. To wyraz miłości jaką darzyliśmy zmarłego. Zmartwychwstanie Chrystusa nadało jednak nowy wymiar przeżywaniu żałoby. Bóg nie chce, aby pamięć o zmarłym zamykała się tylko w smutku i płaczu.

Jezus ma pretensje do uczniów, że nie uwierzyli tym, którzy widzieli Go żywego. Moglibyśmy powiedzieć, że Jezus nie zachowuje się empatycznie. Przecież utracili najbliższą im osobę, byli w szoku. Chrystus jednak widzi dalej. Nie chce, żeby uczniowie skupiali się na emocjach, ale przyjęli to, że On Zmartwychwstał i zabrali się do pracy. Dokładnie tak. Mówi do niech z miłością, ale zdecydowanie „Idźcie i głoście”. Pokazuje im cel. Wzywa, aby nie zajmowali się przeszłością, ale robili co do nich należy.

Prośmy naszego Pana, aby jak najszybciej wyciągał nas ze smutku, który zamyka nas na działanie Boże i odciąga nas od misji głoszenia Ewangelii.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-