JEZUS NA PUSTYNI Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   JEZUS NA PUSTYNI
21 lutego 2021

JEZUS NA PUSTYNI

Niedziela, I Tydzień Wielkiego Postu, Rok B, I

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

(Mk 1, 12-15)


Nawała pokus, jak morska burza. Dzielnych pływaków wznosi, a słabych zanurza.
(Adam Mickiewicz)

Jezus przez czterdzieści dni przebywał na pustyni. Przez czterdzieści dni Mojżesz przebywał na górze, podobnie Eliasz szedł na górę czterdzieści dni. Izraelici szli przez pustynię przez czterdzieści lat. W biblii liczba czterdzieści oznacza dość długi, nieokreślony czas. Możemy przyjąć, że czterdzieści lat jest jak jedno życie. Dlatego całe nasze życie jest pustynią.

„Był kuszony”

Starożytni mnisi nazywali siebie „bojownikami”, a życie „ciągłą walką”.

Kuszony był Izrael, kiedy po wyjściu z niewoli egipskiej szedł przez pustynię. Kuszony był Jezus: chlebem, czyli bogactwem, władzą i próżną chwałą.

Kuszenie dotyczy każdego z nas. Jeżeli ktoś mówi, że nie jest kuszony, to znaczy, że nie jest świadomy siebie samego. Żyje obok siebie. Albo po uszy jest zanurzony w grzechach i szatan nie musi go już kusić, bo ma władzę nad nim.

Mówią o tym Ojcowie Pustyni. Pewnego dnia przyszedł młody kandydat do życia pustelniczego i mówi: „Ojcze, kusi mnie demon”. Starzec odpowiada: „nie, Demon kusi tych, co są jak Mojżesz, którzy mają misję wyprowadzenia ludu z niewoli, którzy są pokorni, którzy mają misję w Kościele. To dla tych demon przygotował pokusy, próby, pułapki, sidła. Tobie wystarczą pożądliwości, wystarcza świat”.

Pokusa

Bóg dopuszcza pokusy dla naszego dobra, żebyśmy walczyli. Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu i weszli do Ziemi Obiecanej, Pan Bóg zostawił kilka narodów po to, żeby nie zapomnieli walczyć i po to, żeby prowadzili walkę duchową. Człowiek cały czas musi prowadzić walkę duchową.

Pokusy są konieczne. Św. Antoni Pustelnik mówił: „Zabierz pokusy, a nikt się nie zbawi”.

Pokusa – to próba ognia, a ogień, kiedy nie zniszczy, to oczyszcza. Z pokusy wychodzi się, jako zwycięzca lub jako przegrany.

Kuszony przez Szatana

Diabeł to ten, który dzieli, który oddziela nas od Boga i pozostawia nas samych. Inna nazwa Diabła to kusiciel – kusi, abym upadł. Jeszcze inna nazwa to Szatan – oskarżyciel. Szatan oskarża Boga, kusząc nas, abyśmy uwierzyli, że Bóg nie jest miłością, że nas nie kocha, i że grzech jest dobry.

Jezus, nie uległ tej pokusie. Na krzyżu objawił nam prawdziwy obraz Boga, który kocha grzesznika! Obalił tezę Szatana, że grzech jest dobry. Widzimy, co grzech zrobił z Jezusem, co grzech robi z nami, jak nas niszczy.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-