Jezus jest Panem Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jezus jest Panem
4 czerwca 2021

Jezus jest Panem

Piątek, IX Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego:
„Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”.
Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?» A liczny tłum chętnie Go słuchał.

(J 21, 20-25)


Ten krótki fragment Ewangelii kończy dyskusję Jezusa z uczonymi w Piśmie. Jezus cytuje fragment Psalmu 110, aby ukazać im kim jest prawdziwy Mesjasz i jak bardzo różni się ta wizja od ludzkich oczekiwań. Żydzi oczekiwali mocarza, ziemskiego władcy, który zbrojnie pokona okupanta – Rzymian. Wielki król, który wyzwoli naród od wszelkiego ucisku.

Kim dla mnie jest Jezus? Czy bardzo różnimy się w myśleniu do uczonych w Piśmie? Czy nie ma w nas takiej pokusy, żeby ktoś przyszedł większy od nas, mocniejszy, mający wpływy i właściwie poustawiał ten świat? Żyjemy w czasie nieustannego niepokoju, zatem ktoś taki były wspaniałą odpowiedzią na potrzeby świata. Taki mój osobisty wyzwoliciel z trudu mojej codzienności.

Jezus jest Panem. Określenie to odnosi się bezpośrednio do Boga. Stwórca interweniuje,wciela się, staje się dostępny – bliski. Przekracza nasze myślenie i staje się osiągalny. Mesjaszem nie jest „jakiś” potomek Dawida, syn, ale Syn Boży. Dzisiejsza Ewangelia chce nas umocnić, że w naszej drodze do Nieba, dopomaga nam jego Stworzyciel. Nie jesteśmy zdani tylko na siebie.

Jezus, daje nam również bardzo ważną wskazówkę – chcesz Mnie poznać, to czytaj Słowo. Psalmy, księgi prorockie, Stary testament – tam Mnie znajdziesz. Nie kombinuj, nie wymyślaj kim jest On. Poznamy do dzięki Jego Słowu.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-