Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził…. Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził….
21 maja 2022

Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził….

Sobota, V Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

(J 15, 18-21)


Kto miłuje jak Jezus, doznaje nienawiści ze strony świata. Powodem prześladowania jest nieznajomość Ojca, który tak ukochał świat, że Syna swego dał, aby świat zbawić. Kto nie zna miłości Ojca, nie miłuje ani siebie, ani innych: nienawidzi miłość. Uczeń Jezusa ma świadomość, że Królestwo Boże nie jest z tego świata i błogosławieństwo wypowiedziane przez Mistrza realizuje się tutaj na ziemi: ” Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami“. Być nienawidzonym z powodu Chrystusa – to jest możliwe tylko wtedy, gdy kochamy tych, którzy nas nienawidzą. Gdy błogosławimy, a nie złorzeczymy, gdy modlimy się za swoich prześladowców. Jeśli tak jest, możemy być pewni, że jesteśmy nienawidzeni z powodu Chrystusa, z powodu podobieństwa do Niego.

Święty Augustyn mówi, że na świecie są budowane dwa miasta. Jedno nazywa się Babel – nawiązanie do Księgi Rodzaju – i to jest miasto szatana. To miasto budowane jest na miłości do samego siebie, która może dojść aż do pogardy i odrzucenia Boga. Ale istnieje inne miasto, które nazywa się Jeruzalem, a zaczęło ono istnieć od Pięćdziesiątnicy. To miasto jest budowane w oparciu o miłość Bożą, która może dojść aż do ofiary z samego siebie. Przesłanie św. Augustyna mówi, że te dwa miasta są ciągle budowane na świecie. Istnieją jakby dwa otwarte place budowy w historii. Na jednym placu buduje się Babel, a na drugim Miasto Boże. Każdy z nas jest powołany do decyzji, na którym placu chce pracować. Podobny obraz przywołuje św. Ignacy Loyola w swoich ćwiczeniach duchownych. Na świecie są dwa pola i dwa wojska. Jedno to wojsko Babilonu, szatana, a drugie to wojsko Boga, które nazywa się Jeruzalem. Każde wojsko ma sztandar: jest sztandar Chrystusa, na którym jest napisane: pokora, i jest sztandar szatana, na którym napisane jest: pycha. Każdy z nas musi zdecydować, w którym wojsku chce walczyć. Pod jakim sztandarem dzisiaj walczę?

Zakończę obrazem przywołanym przez abp Fultona Sheena: Żyjemy w okresie historii przypominającym ten, w którym w Rzymskim Imperium na tronie Cezarów zasiadał Julian Apostata. Prześladowanie Chrystusa, którego był inicjatorem, było spowodowane zepsuciem i utratą wiary w Chrystusa. Podobnie jak jego następcy we współczesnym świecie, Julian prześladował, gdyż utracił swą wiarę – a ponieważ sumienie nie dawało mu spokoju, on nie dawał spokoju Kościołowi. Odbył on podróż wokół Rzymskiego Imperium, aby zbadać, czy jego prześladowania odniosły sukces. Przybył do starożytnej Antiochii, gdzie w przebraniu odwiedzał gospody, tawerny i rynki, aby lepiej przyjrzeć się owocom swojej nienawiści. Jednego dnia, gdy przyglądał się tysiącom ludzi tłoczącym się ku wejściu do świątyni bożka Mitry, został rozpoznany przez swojego dawnego chrześcijańskiego przyjaciela o imieniu Agaton. Wskazując na tłum i na pozorny sukces kultu pogańskiego, Julian rzekł do przyjaciela: „Agatonie, co się stało temu cieśli z Galilei – czy ma obecnie coś do roboty?” Agaton odpowiedział: „Przygotowuje właśnie trumnę dla Imperium Rzymskiego – i dla ciebie.” Sześć miesięcy później Julian wbił sobie sztylet w serce. Następnie, rzucając ów sztylet w kierunku Nieba, przeciw któremu się zbuntował, gdy krople jego własnej, nieodkupieńczej krwi spadała na niego, wyjęknął swoje ostatnie i najsłynniejsze słowa: „Galilejczyku, zwyciężyłeś”. On zawsze zwycięża!

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – mistrz nowicjatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "