Jesteście moimi przyjaciółmi Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jesteście moimi przyjaciółmi
14 maja 2022

Jesteście moimi przyjaciółmi

Sobota, IV Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Święto św. Macieja, apostoła

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

(J 15, 9-17)


Nazwałem was przyjaciółmi

Bóg chce być przyjacielem człowieka. Sam wychodzi do niego z inicjatywą przyjaźni. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem… […] Nazwałem was przyjaciółmi… Bóg chce żyć w relacji do człowieka. Relacja ta zakłada wzajemność, dlatego Bóg oczekuje, że człowiek odpowie na Jego zaproszenie pozytywnie.

Już was nie nazywam sługami

Wejście przyjaźń z Bogiem, sprawia, że życie człowieka się przemienia. Nie mówimy już o zależności sługa-pan, ale o relacji pełnej zażyłości, bliskości, wzajemnego zaufania: oznajmiłem wam wszystko… Żyjąc w przyjaźni z Bogiem człowiek stale się do Niego upodabnia, wzrasta w miłości, staje się lepszy.

Jezus jest prawdziwym Przyjacielem

Przyjaźń Jezusa jest wzorem prawdziwej przyjaźni. Jest ona szczera, darmowa i autentyczna. Wyrasta z Jego miłości do uczniów. Nawet gdy uczniowie opuszczają Jezusa w godzinie próby, On nie przestaje być ich Przyjacielem. Wręcz przeciwnie: On dochowuje wierności do końca i oddaje za nich życie. A przecież nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "