JESTEŚ NIEBEM Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   JESTEŚ NIEBEM
16 maja 2021

JESTEŚ NIEBEM

Niedziela, VII Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

(Mk 16, 15-20)


Dzisiaj celebrujemy okres 40 dni, podczas których Zmartwychwstały Pan ukazywał się swoim uczniom. Uniesienie się Jezusa, kończy Jego ziemską misję. Jezus w swoim ciele wchodzi do Chwały Ojca.

Słowa kolekty pokazują nam jakie wielki wpływ na nasze życie ma dzisiejsze liturgiczne wydarzenie: „Wszechmogący Wieczny Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury”. Dziękujmy Ojcu i zauważmy jaką wielką godnością nas obdarza.

Wniebowstąpienie kieruje nasz wzrok ku niebu. Każdy dzień zbliża do wiecznej szczęśliwości, do Domu Ojca. Ale z drugiej strony niebo zaczyna się na ziemi. Pięknie mówił Orygenes: „Jesteś niebem i idziesz do nieba”. Im bliżej jesteśmy Chrystusa, im więcej w nas miłości i dzielenia się nią z bliźnimi, tym bliżej jesteśmy nieba i tym bardziej sami stajemy się niebem.

Razem z Apostołami wyczekujmy obietnicy, wyczekujmy przyjścia Parakleta – który nas uzdolni do życia niebem już tu na ziemi.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "