Jestem Twój, to wystarczy… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jestem Twój, to wystarczy…
8 listopada 2022

Jestem Twój, to wystarczy…

Wtorek, XXXII Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział:
«Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

(Łk 17, 7-10)


Ewangelia odczytywana w dzisiejszej liturgii jest tylko fragmentem bardzo pięknego i bardzo bogatego tekstu, który stanowi podsumowanie pierwszego etapu drogi Jezusa i daje zarys istoty wspólnoty chrześcijańskiej. Przede wszystkim szerszy fragment mówi nam, że wspólnota chrześcijańska składa się ze zwykłych ludzi, którzy grzeszą, stanowią zgorszenie dla innych, ale jednocześnie i mogą być zgorszeni złem wyrządzanym przez innych. Ten rozdział Ewangelii wg św. Łukasza mówi, iż zło istnieje, i że nie jesteśmy od niego zachowani, każdy jest grzesznikiem. Grzech jest także w nas, nie mniej niż w innych. Rzeczywiście, jeśli ktoś jest chrześcijaninem to zdaje sobie sprawę z istniejącego w jego życiu grzechu.

Tak więc w rzeczywistości chrześcijanin to ten, który wie, że jest grzesznikiem i otrzymał przebaczenie, jest jak ułaskawiony złoczyńca. Grzesznik otrzymuje przebaczenie najpierw podczas chrztu a potem poprzez sakrament pojednania, które stają się miejscami akceptacji ze strony Boga i miłosierdzia udzielanego grzesznikowi. Kolejny temat tej części Ewangelii dotyka kwestii wiary, który musi być umacniania i odnawiana, żeby żyć przebaczeniem i żyć miłosierdziem. Wiara raz otrzymana nie wystarczy na całe życie. A potem pojawia się temat służby i bezinteresowności. Są to podstawowe cechy wspólnoty chrześcijańskiej. Ludu, który jest grzeszny, ale jednocześnie doświadcza przyjęcia ze strony Boga i Jego przebaczenia. Potrzebujemy ciągłego wzrostu wiary, czyli poznania miłości Boga do nas, abyśmy nie dominowali nad innymi, ale służyli i to bezinteresownie, nie dla zysku.

Wysłuchana dzisiaj przypowieść jest bardzo jasna. Orka pola i pasienie trzody to zadania apostolskie. Troszczyć się o Bożą rolę, zasiewać, sprawiać by słowo rosło i przynosiło owoce, a potem być pasterzem, tzn. prowadzić na pastwiska, gdzie jest pokarm… Ten, kto otrzymał zadanie apostolskie nie powinien oczekiwać słów uznania, pochwały i wdzięczności.

Słyszymy dzisiaj twarde słowa: „słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”. Ewangelia nam mówi, że gdy uczeń Chrystusa już wszystko wykonał, co Pan nakazał, nie ma szukać niczego więcej od ludzi. Ale co tak naprawdę Pan polecił wykonać? Polecił coś bardzo istotnego: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Chrystus zaprasza mnie, aby całe swe życie oddać na służbę drugiemu i z miłości nie oczekiwać wynagrodzenia. Jeśli ktoś kocha za wynagrodzenie, jeśli chce pobierać opłatę za miłość, to jest to nic innego jak prostytucja. Miłość jest wolna. Wiara, pozwala mi powiedzieć Panu: jestem twoim niewolnikiem, nie szukam zysku, nie chcę korzyści. Jedyne co mnie interesuje, to być Twoim. To właśnie miłość mnie interesuje, bezinteresowność jest wyrazem miłości. Zrobiłem to, co musiałem zrobić, prawda! Jestem Twój, jestem Twój, to wystarczy.

Bezinteresowność to najgłębszy aspekt miłości w służbie. Tam, gdzie służba i miłość nie są bezinteresowne, tam tak naprawdę nie ma miłości a służba jest jedynie pozorowana. Tam, gdzie nie ma miłości dochodzi do zniewalania drugiej osoby, dochodzi do dominowania nad nią.

Ten fragment Ewangelii mówiąc o końcu pierwszego etapu podróży Chrystusa, po przypowieściach o miłosierdziu, maluje przed nami oblicze Syna obecnego w Kościele. W Kościele odnajdujemy oblicze Chrystusa, który akceptuje człowieka, w Kościele odnajdujemy nie potępienie, ale przebaczenie. Tam, gdzie pojawia się grzech, tam jest Chrystus obecny w Kościele. Przebaczenie jest największym darem Boga, wszyscy otrzymujemy przebaczenie i jesteśmy miłowani do końca. Pan umarł za nas, dlatego potrzebuję wiary, aby zrozumieć nieskończoną miłość Boga do mnie i ją przyjąć. Wtedy i ja będę mógł przebaczać jak On, służyć bezinteresownie. Stanę się taki jak On, krótko mówiąc.

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-