Jaka wiara taki dar Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jaka wiara taki dar
4 grudnia 2020

Jaka wiara taki dar

Piątek, I Tydzień Adwentu, Rok B, I

Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy

Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu Dawida!» Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: «Wierzycie, że mogę to uczynić?» Oni odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!»
Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie». I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: «Uważajcie, niech się nikt o tym nie dowie!» Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej tamtejszej okolicy.

(Mt 9, 27-31)


Moc Boża jest jednakowo skuteczna. Dar zależny jest od pragnienia i wiary człowieka.
Wędrowanie za Jezusem z wiarą przygotowuje nas do otrzymania daru.
Wiara jest drogą, sposobem przystąpienia, zbliżenia się do Jezusa.
Maryja w La Salette zaprasza dzieci do udziału w tajemnicy wiary słowami : “Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się…
Wiara jest dawaniem odpowiedzi Bogu na Jego pytania: «Wierzycie, że mogę to uczynić?». Odpowiedzieli Mu: «Tak, Panie!».
Odwaga, męstwo, zaufanie,uporczywość to cechy wiary tych dwóch ślepców.

Nieraz zadajemy sobie pytanie, dlaczego nie zostaliśmy wysłuchani mimo, że wołaliśmy? Pan Jezus przechodząc obok i idąc dalej, zaprasza nas do drogi wiary za Nim. Pragnie znaleźć w naszych sercach wiarę, by dalej prowadzić dzieło leczenia naszych serc, oświecać i pouczać nasz umysł, obdarzać nas mądrością, byśmy się nie błąkali.

Prorok Izajasz zapowiada owoce płynące ze światła wiary i oparcia się na Bogu Jedynym. Poprzez wiarę tych, którzy ufają, wierzą, kierują się bojaźnią Imienia Bożego, może On obdarować ładem, pokojem, sprawiedliwością w życiu społecznym, uwolnić od zła i przybliżyć zwycięstwo dobra.“Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela, bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią: którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie zastawiają sidła na sędziów – czyli fałszują wyroki – i powodują odprawę sprawiedliwego z niczym».

Pomyślmy, ilu chorych, potrzebujących, cierpiących, zalęknionych zostało odprawionych z niczym przez tych którzy zostali powołani by leczyć, ratować życie? Ilu bliźnich pozbawionych zostało nadziei, bo ktoś usprawiedliwił się procedurami, wygodnictwem, brzydką rutyną, bo chciał większego wynagrodzenia, bo nie chciał dorosnąć do sytuacji w której od każdego z nas oczekuje się trochę więcej dobrej woli i poświęcenia?

By wniknąć w dzisiejsze Słowo możemy pomodlić się psalmem 26(27) z Liturgii. Zapytajmy się samych siebie: Jakie jest to światło które oświeca moje moje decyzje?
Adwent jest czasem w którym Bóg pragnie rozpalić we mnie światło wiary,by i inni mogli Go dostrzec, zapragnąć, uwierzyć i ruszyć za Nim,wołać do Niego i przystąpić do Niego w domu-Kościele.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-