Jaka jest moja odpowiedź? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Jaka jest moja odpowiedź?
29 czerwca 2021

Jaka jest moja odpowiedź?

Wtorek, XIII Tydzień zwykły, Rok B, I

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.
I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś owce moje”.
Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

(J 21, 15-19)


Jezus zadaje swoim uczniom dwa pytania. Pierwsze zdaje się być prostsze niż drugiej. Łatwiej nam odpowiedzieć co inni myślą o drugim człowieku, wydarzeniu, filmie czy książce. Często w swoich wypowiedziach kierujemy się tym co myślą inni. Czy Jezusa naprawdę to interesuje co myślą o Nim inni? Skoro w wielu momentach ewangeliści piszą: “On znał ich myśli” możemy się domyślać, że Jezus wiedział co inni myślą o Nim. Później jednak zadaje pytanie.

Dotyczy ono już bezpośrednio uczniów i tego za kogo oni uważają Jezusa. Znamy odpowiedź Piotra. Wyznaje On wiarę w Jezusa – Syn Bożego. Dzięki tej odpowiedzi dowiaduje się prawdy i sobie. Święty Jan Paweł II powiedział w czasie swojej pierwszej podróży do Polski, że człowiek nie może siebie zrozumieć bez Chrystusa. Przebywając z Chrystusem poznajemy siebie, poznajemy prawdę o sobie.

Odpowiedzmy więc sobie dziś na pytanie kim dla mnie jest Chrystus. Niech te odpowiedzi będą szczere, prosto z serce, niech nam ukazują prawdę o nas samych.

——————————-

ks. Tomasz Pękała MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-